HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Mapování rizik

Mapy rizik identifikují území s rozdílnou úrovní rizika. Zobrazují interakci projevů různých typů nebezpečí se zranitelností území. Podávají komplexní informaci o zatížení území riziky, jsou zdrojem analýzy ohrožení objektů, komunikačních tras a přírodních útvarů. Obsah i rozsah zobrazení podmiňuje dostupnost parametrů vhodných pro grafické zobrazovací metody. 

kop.png
Riziko na území správního obvodu ORP Kopřivnice je středně vysoké. Nejvyšší riziko se nachází na katastrálním území měst Kopřivnice a Příbor, kde je vyšší zranitelnost a kumuluje zde více druhů nebezpečí.
Nebezpečí na území:
Přirozená povodeň:
Správní obvod ORP Kopřivnice je ohrožen přirozenou povodní vodními toky Lubina a Sedlnice.
Lubina – ohrožuje města Kopřivnice a Příbor, obce Vlčovice, Lubina, Skotnice, Mošnov a Petřvald
Sedlnice – ohrožuje obce Ženklava, Závišice a méně osídlenou část Štramberku
Zvláštní povodeň:
V jihovýchodní části území správního obvodu ORP Kopřivnice je v délce až cca 6 km záplavová zóna, jejíž zdrojem je vodní dílo Větřkovice. Ohrožena je obec Lubina, město Příbor a jižní část obce Skotnice.
Únik nebezpečné látky:
Na území města Kopřivnice se nachází objekt ohrožující únikem čpavku: Zimní stadión (Správa sportovišť Kopřivnice). Do správního obvodu ORP Kopřivnice zasahuje v k.ú. Mošnov zóna havarijního plánování objektu ČEPRO, a.s. – sklad Sedlnice, kde jsou skladovány pohonné hmoty.
Havárie v silniční dopravě:
Katastr města Příbor, křížovitým tvarem, protínají 2 frekventované silnice I. třídy. Vodorovně z města Frýdek-Místek směrem na Nový Jičín jde o silnici č. 48, svislým směrem pak silnice číslo 58 směr Ostrava, Frenštát p.R.
Havárie v železniční dopravě:
Územím správního obvodu ORP Kopřivnice prochází železniční trať č. 325 ve směru Studénka – Kopřivnice – Veřovice.
Zranitelnost území:
Nejvyšší zranitelnost správního obvodu ORP Kopřivnice se projevuje nejvíce ve městech Příbor a Kopřivnice, kde je zvýšená hustota obyvatel a zvýšená hustota významných objektů, jako jsou školská, kulturní a obchodní zařízení. Významná je také skutečnost umístění mezinárodního letiště – Letiště Leoše Janáčka Ostrava (Letiště Ostrava, a.s.) nacházejícího se v severozápadní části území správního obvodu ORP Kopřivnice, konkrétně na katastru obce Mošnov.

vytisknout  e-mailem