HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Mapování rizik

Mapy rizik identifikují území s rozdílnou úrovní rizika. Zobrazují interakci projevů různých typů nebezpečí se zranitelností území. Podávají komplexní informaci o zatížení území riziky, jsou zdrojem analýzy ohrožení objektů, komunikačních tras a přírodních útvarů. Obsah i rozsah zobrazení podmiňuje dostupnost parametrů vhodných pro grafické zobrazovací metody. 

kar.png
Riziko na území správního obvodu ORP Karviná je středně vysoké. Nejvyšší riziko se nachází přímo na území města Karviná.

Nebezpečí na území:

Přirozená povodeň:
Správní obvod ORP Karviná je ohrožen přirozenou povodní, a sice směrem z jihu vodním tokem Olše, která ohrožuje místní část Louky a Lázně Darkov. V severozápadní části pak vstupuje na území ORP Orlová.
Ojedinělé objekty pak ve středu západní části ohrožuje spolu s vodním tokem Stonávka Karvinský potok.
Severní a severovýchodní část území obce Petrovice u Karviné a místní části Dolní Marklovice a Závada ohrožuje vodní tok Petrůvka.
Zvláštní povodeň:
Vodní dílo Těrlicko ohrožuje možností vzniku záplavové vlny velkou část území správního obvodu Karviná. Ve směru průběhu záplavové vlny, ze střední části jihu správního území ORP Karviná, ohrožuje obce: Stonava, místní část Lázně Darkov, západní část města Karviná, celou místní část Staré Město, Koukolná a v severozápadní části správního území ORP Karviná obec Závadu.
Únik nebezpečné látky:
V územním správním obvodu ORP Karviná se nachází objekty ohrožující své okolí nebezpečnou látkou - Důl Darkov (chlor), Elektrárna Dětmarovice (čpavková voda), Krytý plavecký bazén Karviná (chlornan sodný), Letní koupaliště Karviná (chlornan sodný), SALTAGRO a.s. Petrovice u Karviné (dusičnan amonný), ZE – FA s.r.o. Petrovice u Karviné (dusičnan amonný) a PETROLTRANS a.s. Dětmarovice (hořlavé kapaliny – sk. A).
Havárie v silniční dopravě:
Územím správního obvodu ORP Karviná prochází ze severozápadu směrem přes město Karviná a dále jihovýchodně na Český Těšín silnice I. třídy č. 67. Ze západu, ze statutárního města Ostrava, přibližně vodorovným směrem do města Karviná silnice I. třídy č. 59.
Havárie v železniční dopravě:
Z města Bohumín, přes Dětmarovice, město Karviná směrem do Českého Těšína vede šikmým směrem, ze severozápadu na jihovýchod, trať číslo 320.
Z obce Dětmarovice, přes obec Petrovice u Karviné směrem na Polskou republiku pak trať číslo 833.
Z města Havířov, pak cca 3 km dlouhým úsekem jihovýchodní části správního obvodu ORP Karviná, vede trať na město Český Těšín č. 321
Metan:
Celá jižní polovina správního obvodu ORP Karviná je ohrožena únikem důlních plynů. Největší měrou jde o nejnižší kategorii (území s možným nahodilým výstupem), na katastrálním území Karviná - Doly jde však o vyšší kategorie nebezpečí, včetně kategorie nejvyšší - “karbonské okno“.
Zranitelnost území:
Nejvyšší zranitelnost správního území obvodu ORP Karviná z hlediska zvýšené hustoty obyvatel a zvýšené hustoty významných objektů, jako jsou školská zařízení, kulturní a obchodní zařízení se nejvíce projevuje přímo na území katastru města Karviná. Zranitelnost území správního obvodu ORP Karviná také zvyšuje skutečnost, že velkou část hranic správního obvodu zároveň tvoří hranici s cizím státem, konkrétně s Polskou republikou.

vytisknout  e-mailem