HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Mapování rizik

Mapy rizik identifikují území s rozdílnou úrovní rizika. Zobrazují interakci projevů různých typů nebezpečí se zranitelností území. Podávají komplexní informaci o zatížení území riziky, jsou zdrojem analýzy ohrožení objektů, komunikačních tras a přírodních útvarů. Obsah i rozsah zobrazení podmiňuje dostupnost parametrů vhodných pro grafické zobrazovací metody. 

jab.png
Riziko na území správního obvodu ORP Jablunkov je poměrně nízké. Mírně zvýšené riziko je v přímo ve městě Jablunkov a dále v obcích Hrádek, Návsí a Mosty u Jablunkova, kudy prochází železniční koridor, silnice první třídy a vodní toky.

Nebezpečí na území:

Přirozená povodeň:
Přirozenou povodní od vodního toku Olše je ohroženo město Jablunkov a obec Návsí, kde může být zaplaveno několik desítek budov. Dalším významným vodním tokem na území správního obvodu ORP Jablunkov, kde hrozí přirozená povodeň, je Lomná. Ohrožuje obce Horní Lomná, Dolní Lomná a město Jablunkov, kde může být zaplaveno několik budov.
Zvláštní povodeň:
Správní obvod ORP Jablunkov není ohrožen zvláštní povodní.
Únik nebezpečné látky:
V územním správním obvodu ORP Jablunkov se nachází objekty ohrožující své okolí nebezpečnou látkou – Bazén Hotel Pod Kyčmolem Horní Lomná (chlor), Letní aqvapark Mosty u Jablunkova (chlor), Letní koupaliště Ameryka Jablunkov (chlor), Whirlpool Penzion Beskydka Dolní Lomná (chlor), Bazén RS POLANKA Písek (chlor) a Bazén Sanatorium Jablunkov (chlor).
Havárie v silniční dopravě:
Územím správního obvodu ORP Jablunkov prochází významná silnice I. třídy č. 11.
Havárie v železniční dopravě:
Územím správního obvodu ORP Jablunkov procházejí významný železniční koridor:
č. 320:  Bohumín – Čadca.
Zranitelnost území:
Nejvyšší zranitelnost správního obvodu ORP Jablunkov se projevuje nejvíce přímo ve městě Jablunkov. I přesto jsou všechny obce na území správního obvodu velice řídce osídleny, proto je zde nižší kumulace významných objektů, jako jsou školská, kulturní a obchodní zařízení. Zranitelnost na území správního obvodu ORP Jablunkov je tudíž nižší než v ostatních správních obvodech Moravskoslezského kraje. Zranitelnost území správního obvodu ORP Jablunkov také zvyšuje skutečnost, že velkou část hranic správního obvodu zároveň tvoří hranici s cizím státem, konkrétně s Polskou a Slovenskou republikou.

vytisknout  e-mailem