HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Mapování rizik

Mapy rizik identifikují území s rozdílnou úrovní rizika. Zobrazují interakci projevů různých typů nebezpečí se zranitelností území. Podávají komplexní informaci o zatížení území riziky, jsou zdrojem analýzy ohrožení objektů, komunikačních tras a přírodních útvarů. Obsah i rozsah zobrazení podmiňuje dostupnost parametrů vhodných pro grafické zobrazovací metody. 

bil.png
Riziko na území správního obvodu ORP Bílovec je poměrně nízké. Nejvyšší riziko se nachází na území měst Bílovec a Studénka, kde je vyšší zranitelnost a kumuluje zde více druhů nebezpečí.


Nebezpečí na území:

Přirozená povodeň:
Správní obvod ORP Bílovec je ohrožen přirozenou povodní vodními toky Odra, Bílovka, Sezina, Mlýnka a potoky: Děrenský, Butovický, Luční.
Odra – hrozí vylitím do údolní nivy 
Bílovka – ohrožuje město Bílovec a obce Stará Ves u Bílovce a Velké Albrechtice
Sezina – ohrožuje obec Bravantice
Mlýnka – ohrožuje město Studénka
Děrenský potok – ohrožuje obec Kujavy
Butovický potok – ohrožuje město Studénka místní část Butovice
Luční potok – ohrožuje obec Jistebník

Zvláštní povodeň:
Správní obvod ORP Bílovec je ohrožen zvláštní povodní, a sice vodním dílem Butovice, jež ohrožuje část města Studénka místní část Butovice.

Únik nebezpečné látky:
V územním správním obvodu ORP Bílovec se nachází objekty ohrožující své okolí nebezpečnou látkou - Krytý bazén Bílovec (chlornan sodný), Krytý bazén Studénka (chlornan sodný) a Zimní stadion Studénka (amoniak).

Havárie v silniční dopravě:
Přibližně středem správního obvodu ORP Bílovec prochází dálnice D1 a silnice I. třídy č. 47, která prochází centrem města Bílovec.

Havárie v železniční dopravě:
Správním obvodem ORP Bílovec prochází významná železniční trať č. 270
Ostrava – Jistebník – Studénka – Přerov.

Zranitelnost území:
Nejvyšší zranitelnost správního obvodu ORP Bílovec z hlediska zvýšené hustoty obyvatel a zvýšené hustoty významných objektů, jako jsou školská zařízení, kulturní a obchodní zařízení se nejvíce projevuje ve městech Studénka a Bílovec. Jižní část správního území zabírá Chráněná krajinná oblast Poodří.

vytisknout  e-mailem