HZS Plzeňského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Lokální vytápění v truhlárnách

Současné zvyšování cen energií na vytápění objektů vede investory k pokusům o snižování těchto nákladů... 

Friday, 26 September 2008

Současné zvyšování cen energií na vytápění objektů vede investory k pokusům o snižování těchto nákladů. I z toho důvodu se v poslední době množí případy, kdy se v truhlářských dílnách a v dřevařských provozech navrhují k lokálnímu vytápění kamna na tuhá paliva, ve kterých by měl být spalován provozní odpad. S tím jsou ovšem spojeny i některé povinnosti. Je nutno zdůraznit, že z hlediska požární bezpečnosti staveb včetně projektování a užívání je nutné při instalaci tepelných spotřebičů mimo jiné splnit požadavky ČSN 06 1008. Tato norma stanovuje technické požadavky na požární bezpečnost pro instalaci, navrhování a montáž tepelných zařízení ve stavbách trvalých i dočasných.

Požadavky na instalaci tepelných zařízení podle charakteristiky prostředí stanovuje ČSN 06 1008 článek 6. Pro informaci jsou rozsahy prostředí uvedeny v příloze H této normy, stanovení základních charakteristik prostředí se určují dle ČSN 33 2000-3. Jako prostředí s nebezpečím požáru hořlavých prachů jsou určovány prostory, kde se hořlavý prach usazuje v souvislé vrstvě schopné šířit požár; za vrstvu schopnou šířit požár se ve smyslu této normy a ČSN 33 2000-3 považuje vrstva 1 mm a vyšší; pokud není na základě zkoušek stanoveno jinak. Ve vnitřních prostorách se zařízením bez individuálního odsávání míst s únikem prachu je prostředí s nebezpečím požáru hořlavých prachů v celém tomto prostoru. Prostředí s nebezpečím požáru hořlavých hmot se vyskytuje v prostorách, kde se vyrábějí, používají, zpracovávají nebo skladují dobře provzdušněné suché části hořlavých hmot (hoblovačky, textilní odpady, papírový odpad, odpady plastických hmot, granuláty apod.). Ve vnitřních prostorech je prostředí požáru hořlavých hmot do vzdálenosti 1,5 m všemi směry od místa výskytu hořlavých hmot.

Přípustnost instalace tepelných zařízení podle charakteristik prostředí určuje ČSN 06 1008 příloha A. Dle této přílohy do prostředí s nebezpečím požáru hořlavých prachů a nebezpečím požáru hořlavých hmot není přípustná instalace tepelného zařízení na pevná paliva.

Do prostředí s nebezpečím požáru hořlavých prachů a s nebezpečím požáru hořlavých hmot je přípustné instalovat spotřebiče na kapalná, plynná paliva a elektrotepelné spotřebiče. U spotřebičů na kapalná a plynná paliva není přípustná instalace otevřeného spotřebiče. U elektrotepelných spotřebičů je dovolena instalace příslušného tepelného zařízení, pokud je schváleno pro použití v daném prostředí. Tepelné zařízení instalované v prostředí s nebezpečím požáru musí být konstruováno tak, aby bylo znemožněno usazování vrstvy prachu a aby ulpělý prach bylo možné z jeho povrchu snadno odstranit. Zařízení, jehož povrch je tvořen drážkami, žebry, prolisy apod., na kterých se snadno usazuje prach, se nesmí v tomto prostředí používat. Vzdálenost tepelného zařízení od povrchu stěn, popř. podlahy musí být nejméně 100mm.

Pro informaci jsou uvedeny charakteristiky prostředí, které slouží pouze ke sjednocení prostorového vymezení jednotlivých charakteristik prostředí. Rozhodující však je zhodnocení konkrétních podmínek vyskytujících se v posuzovaném prostoru při určování prostředí. Z tohoto důvodu se doporučuje, aby prostředí, kde mají být instalována a provozována tepelná zařízení, byla posuzována odbornou komisí složenou z kvalifikovaných pracovníků.

Zpracoval: por. Jana Juristová

 

vytisknout  e-mailem