Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Listopadová soutěž o Hasičské pohádky 2

3. 11. 2021 (MF) - Je tady měsíc listopad a s ním další soutěž, která prověří vaše znalosti z oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva. 

Přečtěte si pozorně otázky na měsíc listopad, které pro vás připravila kolegyně Martina, která se u u Hasičského záchranného sboru ČR zabývá preventivně výchovnou činností a pokuste se vybrat správné odpovědi. Ty pak pošlete spolu s vaší korespondenční adresou na e-mail martina.buchtova@grh.izscr.cz. Ze správných odpovědí vylosujeme 3 výherce, jejichž jména zveřejníme následující měsíc na našich webových stránkách při vyhlášení dalšího kola soutěže. 


Soutěžní otázky na měsíc listopad:


1.   Při požáru ohrožuje všechny osoby, které jsou v jeho blízkosti jedovatý kouř. Proč ale mohou k požáru hasiči a kouř jim neublíží? Obrázek ti napoví.

2. Zavolat na tísňovou linku 112 a přivolat pomoc záchranářů mohou osoby:
A) Pouze po dovršení 18 let a hovořící česky
B) Pouze po dovršení 15 let a hovořící česky nebo slovensky
C) Bez věkového omezení, ale pouze pod dohledem dospělé osoby
D) Bez věkového omezení a díky jazykové vybavenosti operátorů tísňové linky 112 nemusí hovořit česky

3. Co poradíš mamince, když se jí při smažení vznítí olej na pánvi? Tento oheň nejlépe uhasíme:
A) Posypáním dostatečným množstvím mouky
B) Přikrytím pečícím plechem, poklicí nebo navlhčeným hadrem a vypnutím vařiče
C) Vodním přenosným hasicím přístrojem nebo hydrantem
D) Necháme-li ho volně dohořet

4. Co znamená tento varovný symbol pro značení nebezpečných chemických látek?
A) Varuje před výbuchem
B) Označuje, že manipulujeme s chemickou látkou, která je výrazně toxická (jedovatá) při styku s kůží, při vdechnutí či polknutí a může způsobit smrt
C) Toto není varovný symbol, je to pirátská vlajka
D) Označuje sklad s pyrotechnikouSprávné odpovědi na soutěžní otázky z měsíce října:
Na obrázku je znázorněn nástěnný požární hydrant. Je to požárně bezpečnostní zařízení, které se umisťuje do veřejných budov, např. škol, divadel, kin, nákupních center, ale také do vícepodlažních obytných budov, např. do panelových domů.
2D, 3B, 4B
 

Výherci říjnového kola:
Alena Pešlová, Halenkovice
Zdeňka Šteifová, Ostrava – Zábřeh
Jakub Nitra, Sedliště


 


kpt. Mgr. Martina Buchtová
celostátní koordinátor preventivně výchovné činnosti

odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení - oddělení instruktáží a školení
generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
Kloknerova 26, Praha 4
tel: +420 950 819 882
mail: martina.buchtova@grh.izscr.cz

vytisknout  e-mailem