Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Lidový zvyk pálení čarodějnic

Rádi bychom vám poskytli několik rad, jak si lidovou slavnost Pálení čarodějnic užít v klidu a bezpečně. Nedbalost či nepozornost při zacházení s otevřeným ohněm bohužel každoročně zbytečně způsobuje požáry a také zranění. 

S posledním dubnovým dnem, tzv. filipojakubskou nocí, je spojena lidová veselice zvaná pálení čarodějnic. Na mnoha místech v tento den lidé zapálí symbolické ohně, jejichž původně sociální, ochranný a náboženský význam dnes nahradila spíše zábava. Pálení čarodějnic probíhá jak v rámci rodiny, sousedů či přátel, tak jako organizované akce určené především dětem.

Rádi bychom vám poskytli několik rad, jak si tuto lidovou slavnost užít v klidu a bezpečně. Nedbalost či nepozornost při zacházení s otevřeným ohněm bohužel každoročně zbytečně způsobuje požáry a také zranění.

Pokud se chystáme oslavit čarodějnice, nezapomeňme na povinnosti, které vyplývají ze zákona o požární ochraně - při spalování hořlavých látek na volném prostranství je třeba učinit odpovídající opatření proti vzniku a šíření požáru. Dále by si měl pořadatel akce ověřit, zda nejsou upřesněny podmínky požární bezpečnosti v místním předpise, např. ve vyhlášce obce a měl by plánovaný oheň předem nahlásit operačnímu a informačnímu středisku příslušného Hasičského záchranného sboru kraje (jednoduše na webových stránkách v evidenci pálení nebo telefonicky). Tímto ohlášením zamezí zbytečnému výjezdu jednotek požární ochrany k domnělým požárům, neboť během těchto oslav obvykle narůstá počet planých poplachů. Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny každé spalování hořlavých látek na volném prostranství předem oznámit příslušnému hasičskému záchrannému sboru.

Několik základních rad z oblasti požární ochrany:

  • předem si pečlivě rozmysleme umístění ohniště. Místo musí být v bezpečné vzdálenosti od hořlavých materiálů, pozor dejme i na kořeny stromů. Od kraje lesa musí být dodržena vzdálenost minimálně 50 m, od stohu dvakrát tolik. Pamatujme i na bezpečnou vzdálenost od obytných nebo hospodářských budov, neboť díky odletujícím jiskrám z vysoké vatry hrozí např. zapálení střechy. Pro zajímavost lze v této souvislosti připomenout nařízení platné z doby Josefa II. Již v této době bylo povoleno pouze jedno obecní ohniště za vsí, v bezpečné vzdálenosti od nejbližšího stavení    
  • zvažme aktuální povětrnostní situaci, tedy směr a sílu větru a jak dlouho nepršelo. Při silném větru a v době velkého sucha oheň venku raději vůbec nerozdělávejme   
  • nepoužívejme vysoce hořlavé látky jako např. benzín, naftu či líh k podpálení ohně nebo podpoře hoření. Oheň se pak snadno vymkne kontrole a může způsobit vážné popáleniny. Méně riskantní je použití pevného podpalovače.  
  • při pálení ohně musí být přítomna alespoň jedna osoba starší 18 let
  • oheň nesmíme ponechat ani na okamžik bez dozoru. Mějme nachystán dostatek  vody (popř. písku, zeminy), kdyby se oheň vymkl kontrole
  • příjezdové cesty vedoucí k místu pálení musí být průjezdné
  • opustit místo pálení je možné až poté, co je ohniště důkladně uhašeno
  • dbejme také na vhodné oblečení k ohni (nevhodné jsou syntetické materiály)
  • zejména při pálení velkých vater je vhodné si domluvit přítomnost dobrovolných hasičů dané obce 
  • v případě, že se přes veškerou opatrnost oheň vymkne naší kontrole, ihned bez zaváhání volejme hasiče prostřednictvím tísňových linek 112 nebo 150.

Počty požárů se zásahem jednotek požární ochrany dne 30.4.

(Jedná se o všechny požáry, včetně těch přímo nesouvisejících s pálením čarodějnic, protože přesná čísla požárů zaviněných čarodějnicemi nelze získat. I tak je ale patrné, že během oslav čarodějnic hasiči zasahovali u nadprůměrného množství požárů.)

30.4. / rok

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

počet

110

104

77

154

88

54

67

117

75

*5 letý denní průměr je 49 požárů denně

Oblíbenou zábavou bývá přeskakování ohně. Toto riskantní jednání ale může způsobit vznícení částí našeho oděvu. Pokud v tomto případě nemáme po ruce dostatek vody, popř. jiné vhodné hasební látky, použijme pravidlo „Zastav se, lehni si, kutálej se!“. Pokud nám vzplane oděv, neutíkejme, stane-li se to někomu v našem okolí, pokusme se ho zastavit a povalit na zem. Během či chůzí se oheň ještě více rozšíří. Okamžitě si lehněme na zem, chraňme si obličej dlaněmi a válejme se, dokud plameny neuhasnou – válením se zamezí přístupu kyslíku potřebného k hoření. Je-li po ruce deka, nebo jiná vhodná textilie (ne z umělých vláken), lze ji k uhašení hořícího oděvu také použít.

S pálením čarodějnic je také bohužel dosti často spojeno pálení starých pneumatik. Tento zlozvyk velmi poškozuje životní prostředí a může mít i neblahé zdravotní následky. Stejně jako pálení jiných materiálů obsahujících chemické látky, také pálení pneumatik v otevřených ohništích je navíc pod hrozbou vysokých pokut zákonem přísně zakázáno. Dle zákona o ovzduší lze v otevřených ohništích spalovat pouze dřevo, dřevěné uhlí nebo suché rostlinné materiály. 

vytisknout  e-mailem