HZS Libereckého kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Liberecký kraj poskytl dotaci na pořízení odvlhčovacích zařízení

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje (dále jen HZS LK) úzce spolupracuje s Krajským úřadem Libereckého kraje při zajišťování přípravy na mimořádné události, provádění záchranných a likvidačních prací a ochraně obyvatelstva. 

V rámci této spolupráce poskytl v letošním roce Liberecký kraj HZS LK účelovou dotaci z krizového fondu. Dotace ve výši 1 500 000 Kč byla určena na pořízení kondenzačních vysoušečů pro zajištění likvidace následků mimořádných událostí na území Libereckého kraje, zejména ve spojitosti s živelními mimořádnými událostmi. Důvodem pořízení odvlhčovacích zařízení bylo snižující se množství stávajících zařízení v majetku HZS LK, které souvisí se značnou opotřebovaností a dosažení hranice životnosti.

HZS LK se prostřednictvím vypsané veřejné zakázky podařilo nakoupit 150 kusů odvlhčovacích zařízení, která splňovala zadaná technická kritéria. Zařízení jsou dislokována ve skladu HZS LK v Liberci a jsou připravena, včetně provozní dokumentace, k využití občanům Libereckého kraje.

Tento krok plynule navazuje na spolupráci v letech minulých, a v zájmu připravenosti území Libereckého kraje budou oba aktéři  součinnost nadále prohlubovat.

Autor: kpt. Mgr. Michaela Stará

VysoušečeVysoušečeVysoušečeVysoušeče

vytisknout  e-mailem