HZS Zlínského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Letní požáry aneb prevence se vyplatí

(16.7. 2018) Léto je již v plném proudu, děti si užívají vytoužených prázdnin a dospělí se těší na nějaký ten den dovolené. Abychom si však mohli užívat letní pohody bez újmy na zdraví či na majetku, je nutné dodržovat určitá bezpečnostní pravidla. 

Letní měsíce patří z pohledu hasičů k velmi rizikovým, co se týče požárů. Plameny ničí domy, úrodu, lesy i dopravní prostředky. Nejvíce požárů je v přírodním prostředí. Během léta loňského roku hasiči ve Zlínském kraji zasahovali u 50 požárů v přírodě a letos už u 34.

Mezi poslední případy patří požár v lesní školce v Malenovicích u Zlína. Požár pole u zahrádkářské kolonie nad koupalištěm Riviéra v Malenovicích byl hasičům oznámen 8. července odpoledne. Oheň se rozšířil na lesní školku z hořící hromady dřeva na zahradě u rekreační chaty. Postupně hasiči vytvořili tři útočné proudy vody. Hasiči tak brzy zamezili dalšímu šíření požáru. Příčina požáru zatím zůstává ve společném šetření hasičů a Policie České republiky. Škoda způsobená požárem není v této chvíli vyčíslena. V lesní školce je požárem poškozeno několik stovek pětiletých jehličnanů.

Dále dvě jednotky hasičů vyjely 7. července odpoledne k hlášenému doutnajícímu ohništi u obce Žlutava na Zlínsku. Hlášení o ohništi v lese v blízkosti fotbalového hřiště u obce Žlutava přijali hasiči v 17:02 hodin. Vyšetřovatel hasičů určil jako příčinu nedbalostní jednání neznámé osoby, která při používání otevřeného ohně porušila několik právních předpisů a základních pravidel při zakládání ohniště v přírodním prostředí. Předběžná výše škody byla určena ve výši 3 000 korun Včasným ohlášením a rychlým zásahem bylo zabráněno rozšíření požáru na vzrostlý porost.

Hned druhý prázdninový den vyjížděli hasiči k požáru travního porostu v zahradě ve Zlíně v místní části Prštné. Hasiči po příjezdu zjistili, že požár travního porostu se rozšířil do sousední zahrady. Na místě požáru byl zraněný muž, který měl popáleniny na obou nohách. Hasiči zraněné osobě poskytli předlékařskou pomoc. Požár byl uhašen s pomocí několika proudů vody. Nedošlo tak k jeho rozšíření na zahradní domky. Partnerka zraněného muže vyšetřovateli hasičů sdělila, že si ohřívali jídlo na venkovním ohništi. Z ohniště se požár rozšířil na travní porost. Majitelé se snažili vznikající požár uhasit vodou z kbelíku, ale to se jim nepodařilo. Naopak se na muži vzňaly montérky. Příčinou požáru je nedbalostní jednání při používání otevřeného ohně. Požár poškodil několik ovocných keřů.

Hra dětí s ohněm

A právě děti, které v letních měsících nejsou „zaneprázdněny“ školou a mají spoustu volného času, způsobí svým neuváženým chováním požár.  Zvlášť oblíbenou zábavou dětí na venkově je tajné kouření ve stohu či v seníku, což již mnohokrát skočilo tragédií.

Snad stojí za to upozornit, že na základě zákona o požární ochraně (§78) jsou rodiče (potažmo všichni, kteří mají děti v danou chvíli na starosti) povinni dbát o to, aby jejich ratolesti nezpůsobily požár. Z hlediska požární ochrany v případě zanedbání dohledu nad osobami, které nemohou posoudit následky svého chování, může být udělena sankce až do výše 25 000 korun

Rozdělávání ohně ve volné přírodě

V létě také mnozí z nás podnikají nejrůznější výlety, pobývají na chalupách či chatách, táboří v přírodě apod. Při těchto příležitostech se často neobejdeme bez táboráku, grilování a opékání buřtů. I přitom bychom si měli dávat pozor a dodržovat několik základních bezpečnostních pravidel, které chrání nás i okolí. Oheň v přírodě se totiž může velice snadno vymknout kontrole a napáchat nevyčíslitelné majetkové a ekologické škody. 

Při rozdělávání ohně ve volné přírodě je nutné v prvé řadě zvolit vhodné místo pro ohniště. To by mělo být vzdáleno alespoň 50 m od okraje lesa a v dostatečné vzdálenosti od budov a hořlavých materiálů. Pamatujte, že v lese lze rozdělávat oheň jen na vyhrazených místech!!!!   Pokud se tímto pravidlem neřídíte, může vám být udělena pokuta až do výše 10 000 Kč, v případě požáru pak můžete být chudší až o 25 000 Kč.

Oheň nezakládejte pod větvemi stromů, na kořenech stromů, na suchém listí, lesní hrabance nebo rašelině, v blízkosti suché trávy nebo obilí, stohů, seníků apod. Létající jiskry nebo náhlý poryv větru pak velmi snadno způsobí neštěstí. Každoročně kvůli neopatrnosti lidí vznikají desítky požárů. Zcela zakázáno je rozdělávání ohně na místech se vzrostlým porostem, tedy i louce nebo na strništi. Za silného větru nebo extrémního sucha bychom oheň v přírodě neměli rozdělávat vůbec.

Místo táboráku je nutno i vhodně uspořádat. Při rozdělávání ohně v přírodě bezpečně oddělte ohniště od okolního prostředí – např. obložením kameny, obsypáním pískem, vyhloubením zeminy apod. V případě větších vater je vhodné ohniště oddělit pruhem širokým až jeden metr, který bude zbavený veškerých hořlavin.

Pro zapálení nebo udržování ohně v žádném případě nepoužívejte vysoce hořlavé látky (kapaliny) jako např. benzín, naftu či líh. Oheň se pak velmi snadno vymkne kontrole a způsobit i vážné popáleniny. Pro podpal jsou samozřejmě zakázány i všechny uměle vyrobené látky, kvůli ohledu k přírodě bychom neměli pálit ani trávu, nesmí se pálit ani jakékoliv odpady či materiály obsahující chemické látky. Pokud chystáte velkou vatru, dejte si pozor, aby polena byla poskládána do stabilní pyramidy (např. pomocí záseků na polenech), která umožní prohořívání dovnitř a zabrání nebezpečí rozvalu pyramidy do okolí.

Do ohně nikdy nevhazujte jakékoliv výbušné předměty (rachejtle, světlice, patrony, nádoby se stlačeným plynem, munici). Oheň neroznášejte po okolí, např. na zapálení větvi.

Oheň nesmíme ponechat ani na okamžik bez dozoru. Mějte nachystán dostatek vody či písek, kdyby se oheň vymykal kontrole. I proto je dobré umístit ohniště blízko vodního zdroje.

Naše odpovědnost však nekončí okamžikem skončení zábavy. Ohniště musí být důkladně uhašeno, buď zalitím vodou, nebo alespoň zasypáním zeminou. Při odchodu se z ohniště nesmí kouřit a popel i půda pod ohništěm musí být chladná. I ve zdánlivě zcela vyhaslém ohništi se mohou dlouhou dobu skrývat žhavé oharky a poryv větru je pak rozdmýchá a roznese do okolí. Každý rok tak musí hasiči mnoho ohnišť dodatečně dohašovat.

Pozor! Zejména půda v jehličnatém lese je z tohoto pohledu velmi riziková. Hrabanka tvořená zetlelým jehličím může prohořet až do značné hloubky a nepozorovaně se šířit do stran i mimo ohniště. Nedbalé uhašení proto nestačí a ohniště je nutné alespoň důkladně prolít vodou!

Děti by neměly být u ohniště ponechány bez dozoru osoby starší 18 let. Zvlášť pozor na sezení a hry v přílišné blízkosti ohně, stačí málo a může dojít k vznícení šatů, ožehnutí vlasů, řas a popálení.

Vznícení oděvu

Zmiňme tedy základní pravidla jak postupovat, když přece jen dojde ke vznícení šatů a není např. po ruce dostatečné množství vody k uhašení. Odborníci doporučují chovat se dle pravidla: Zastav se, lehni si a kutálej se!

Zastav se – neutíkejte (během či chůzí se oheň ještě více rozšíří) – běžící osobu je nutno třeba i násilím zastavit, donutit ulehnout a uhasit oděv

Lehni si – kdekoliv jste, venku nebo uvnitř, okamžitě si lehněte na zem a pro ochranu obličeje si ho zakryjte dlaněmi (dlaně nepřikládejte na tvář pouze v případě, že hoří rukávy oblečení)

Kutálej se – válejte se, dokud plameny neuhasnou – válením se zamezí přístupu kyslíku potřebného k hoření. Je-li po ruce deka, nebo jiná vhodná textilie (nesmí to být textilie z umělých látek), lze ji také použít k uhašení hořícího oděvu.

Grilování

Stejně jako v případě otevřeného ohně, i při grilování bychom si měli dát pozor na vhodné umístění grilu, aby odletující jiskry například nezapálily suchou trávu. Poměrně rozšířeným nešvarem pak je grilování na balkóně.

Pozor na zacházení s plynovými spotřebiči (např. přenosný propanbutanový vařič). Ty by neměly být vystaveny vysokým teplotám a nadměrným tlakům, jinak znamenají značné riziko. Např. plynové zapalovače zanechané v autě vystavenému vysokým teplotám představují doslova časovanou bombu. Pokud plynový spotřebič používáme ve volné přírodě, nesmíme ho ani na okamžik pustit z dozoru, nebezpečí hrozí zejména při převržení nestabilního spotřebiče.

Pozor dejte i na netěsnost tlakové láhve, kdy není spotřebič (např. vařič) dostatečně připevněn. Může dojít k unikání plynu a v uzavřených prostorách pak hrozí nebezpečí výbuchu.

V létě se o dovolených často přemísťujeme na tábořiště i automobily. V těchto případech bychom si měli dát pozor a neparkovat ve vysoké trávě. Ta totiž velice snadno chytne od našeho po jízdě rozžhaveného katalyzátoru.

Lesní požáry

Léto s sebou přináší i zvýšené riziko vzniku lesních požárů, zejména když panuje suché a teplé počasí. Navíc s příchodem letních školních prázdnin a dovolených do lesů obvykle zavítá velké množství lidí, kteří díky své nedbalosti riziko ještě dále zvyšují.  V lese se nesmí v žádném případě kouřit, rozdělávat otevřený oheň lze jen na vyhrazených místech. V případě porušení tohoto striktního zákazu mohou provinilci dostat pokutu až do výše 10 000 Kč, pokud dojde k požáru a nejedná se o trestný čin (nevznikne škoda vyššího rozsahu), sankce se může vyšplhat až do výše 25 000 Kč.

Lesní požáry se hasičům obtížně likvidují, protože k nim zpravidla dojde v těžce přístupném terénu, kde nelze plně využít těžkou hasičskou techniku. Navíc je mnohdy chování ohně v lese nevyzpytatelné a podobné zásahy si obvykle vyžádají povolání většího množství požárních jednotek. 

Autor: por. Mgr. Lucie Javoříková, tisková mluvčí HZS Zlínského kraje

vytisknout  e-mailem