Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Kurzy pro učitele a vedení školy

Hasičský záchranný sbor ČR nabízí vzdělávací kurz Příprava škol a školských zařízení na mimořádné události. Je určen pro ředitele škol, management a další pedagogické pracovníky, kteří se podílejí nebo se budou podílet na zvládání mimořádných událostí či krizových situací ve školské praxi. V tomto kurzu získají účastníci praktické informace o tom, jak se při takových událostech správně zachovat, jak mimořádné události řešit ve školské praxi. Získají základní orientaci v právním prostředí a především základní průpravu pro přípravu školy a školského zařízení na mimořádné události a krizové situace. A to jak na ty obecně nejčastější, tak také na mimořádné události s přihlédnutím ke specifikám daného regionu. Základními probíranými tématy jsou také požární prevence, problematika integrovaného záchranného systému a základů krizového řízení. Vzdělávací kurz má formu výkladu a semináře a je rozvržen do 8 vyučovacích hodin. Je pořádán pro účastníky zdarma, a to buď v prostorách škol, nebo v prostorách jednotlivých hasičských záchranných sborů krajů. Z důvodu jeho začlenění do systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků byl kurz akreditován u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a jeho absolventi na závěr obdrží osvědčení.

V případě zájmu o uvedený kurz kontaktujte prosím příslušníka Hasičského záchranného sboru ČR v daném kraji, který Vám poskytne další potřebné informace.

Příručka pro školy – když se stane neštěstí, je vhodné účastníkům nabídnout jako další studijní materiál k probírané tématice.  

vytisknout  e-mailem