HZS Jihomoravského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Kurz V-40 a V-40e, velitelé družstev a velitelé jednotek SDH obcí

Kurz velitele jednotky/družstva - V40/V40e

Obecné informace o kurzu velitele jednotky/družstva:

Druhy kurzů:

 • Kurz velitele jednotky/družstva označení kurzu V-40
  Kurz v rozsahu 40 hodin prezenční formou studia
  Kurz obsahuje teoretickou i praktickou výuku
 • Kurz velitele jednotky/družstva označení kurzu V40e
  Kurz v rozsahu 40 hodin, 16 hodin formou elearningu a 24 hodin prezenční formou studia
  Kurz obsahuje teoretickou i praktickou výuku

Požadavky na zařazení do kurzu:

 • Absolvování základní odborné přípravy členů jednotky SDH obce
 • Tři roky praxe v jednotce SDH obce

Způsoby přihlášení do kurzu:

Informace z kurzu velitele jednotky/družstva:

Podmínky akceschopnosti jednotky SDH obce:

 • Početní stav v JPO s příslušnou odbornou způsobilostí 
 • Výjezd ve stanoveném časovém limitu
 • Připravené věcné prostředky a požární technika k provedení zásahu

Dokumentace jednotky SDH obce:

 • Zřizovací listina jednotky SDH obce
 • Jmenovací dekret velitele jednotky
 • Jmenný seznam členů jednotky SDH obce
 • Dohody o členství v jednotce SDH obce
 • Zdravotní prohlídky členů jednotky SDH obce
 • Odborná způsobilost členů - velitel jednotky/velitel družstva/strojník
JPO II/1 JPO II/2 JPO III/1 JPO III/2 JPO V
Velitel jednotky 1 1 1 1 1
Velitel družstva 2 5 2 5 2
Strojník 3 6 4 6 2
 • Roční plán pravidelné odborné přípravy
 • Záznam o pravidelné odborné přípravě
 • Záznam o kondičních jízdách
 • Záznam o zkouškách agregátů

Osnova psaní zprávy o zásahu/dílčí zprávy o zásahu/zprávy o činnosti:

 1. Situace v době příjezdu JPO na místo události
 2. Činnost JPO na místě události
 3. Spotřeba hasiv a sorbentů
 4. Řízení štábu velitele zásahu (štáb velitele zásahu = ŠVZ)
 5. Vlastní poznatky
 6. Dokumentace z místa MÚ

Rozhodovací proces velitele zásahu:

Rozhodovací proces velitele zásahu se skládá ze čtyř základních částí:

 • Zjištění stavu
 • Vyhodnocení stavu
 • Vydání rozkazu, pokynu nebo povelu
 • Kontrola účinnosti

Fáze požáru:

Požár se dělí do tzv. fází požáru. Celkem máme čtyři fáze požáru. Fáze požáru jsou závislé na dvou faktorech a to čas a intenzita požáru.

Fáze požáru máme:

 1. Vznik požáru
 2. Rozhořívání požáru
 3. Požár v plném rozsahu
 4. Dohořívání požáru

Pásma požáru:

Požár se šíří prostorem. Šíření požáru lze popsat pomocí tzv. pásem požáru. Pásma požáru máme celkem tři:

 • Pásmo hoření
 • Pásmo přípravy
 • Pásmo zakouření

Hasiva:

Druhy hasiv využívaných v PO:

 • Voda
 • Pěna
 • Prášek
 • Inertní plyn

Hasící efekt:

Každé hasivo má tzv. hasební efekt. Hasební efekt je způsob, jak hasivo působí na předmět, který hoří.

 • Ochlazovací efekt - voda, těžká pěna,...
 • Zřeďovací efekt - vodní pára, oxid uhličitý,...
 • Stěnový efekt - prášek,...
 • Dusivý efekt

Složky integrovaného záchranného systému:

a) Základní složky IZS

 • Hasičský záchranný sbor České republiky a jednotky PO zařazené do plošného pokrytí
 • Poskytovatelé zdravotnické záchranné služby
 • Policie ČR

b) Ostatní složky IZS

 • Městská policie
 • Armáda ČR
 • Horská služba, atd.

Spojová služba:

Druhy volacích značek:

 • Hlavní volací načky - např. PBM 100, PBK 101, PBK 107, HBK 201
 • Volací značky přidělené od ČTÚ
 • Otevřené volací značky - např. strojník Blansko, Petr, Honza
 • Oběžníkové volací značky 

Správné složení věty do radiostanice/terminálu:

Koho - zde - kdo - zpráva - příjem

Strojník Blansko zde rozdělovač Blansko pusť vodu příjem

por. Pavel Podloučka, DiS.

pavel.podloucka@firebrno.cz

vytisknout  e-mailem