HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Krizový plán obce s rozšířenou působností

Krizový plán ORP je základním plánovacím dokumentem obsahujícím souhrn krizových opatření a postupů k řešení krizových situací ve správním obvodu ORP. Jeho účelem je vytvořit podmínky pro zajištění připravenosti na krizové situace a jejich řešení pro orgány krizového řízení a další dotčené subjekty, především ostatní orgány s územní působností, složky integrovaného záchranného systému, územní správní úřady a právnické a podnikající fyzické osoby na území správního obvodu ORP. Vymezuje pravomoc a působnost orgánů krizového řízení ORP za krizových stavů. 

 

Krizový plán ORP navazuje na Krizový plán Moravskoslezského kraje a je zpracován na základě krizového zákona Hasičským záchranným sborem MSK v součinnosti s obecním úřadem ORP a dalšími subjekty krizového plánování. Za subjekt krizového plánování se považuje subjekt, který zpracovává nebo odborně garantuje určitou část krizového plánu ORP. Krizový plán ORP schvaluje starosta ORP.
Obsahem krizového plánu ORP je charakteristika organizace krizového řízení, výčet a hodnocení možných krizových rizik, přehledy právnických osob a podnikajících fyzických osob a prvků kritické infrastruktury, krizová opatření, dílčí plán nezbytných dodávek, způsob plnění regulačních opatření, přehled spojení, rozpracování typových plánů, mapy s údaji pro krizové řízení a další podklady a zásady doplňující krizový plán.

vytisknout  e-mailem