HZS Libereckého kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Prevence závažných havárií

Provozovatelé, kteří nakládají s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky jsou podle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů, zařazení do skupin A, B nebo nezařazeni. 
  • Nezařazené podniky zpracovávají protokolární záznam o nezařazení objektu.
  • Provozovatelé zařazeni dle výše uvedeného zákona do skupiny A zpracovávají návrh na zařazení objektu nebo zařízení do skupiny A, bezpečnostní program prevence závažných havárií a plán fyzické ochrany. Jsou kontrolováni nejméně jednou za 3 roky.
  • Provozovatelé skupiny B zpracovávají návrh na zařazení objektu nebo zařízení do skupiny B, bezpečnostní zprávu (včetně bezpečnostního programu prevence závažných havárií), vnitřní havarijní plán, podklady pro stanovení zóny havarijního plánování a pro zpracování vnějšího havarijního plánu a plán fyzické ochrany. Jsou kontrolováni každoročně.
Vnější havarijní plány se podle zákona o prevenci závažných havárií zpracovávají pro území zóny havarijního plánování v okolí provozovatelů zařazených do skupiny B. Zpracování vnějších havarijních plánů zajišťuje podle zákona o prevenci závažných havárií krajský úřad a podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů, zpracování provádí Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje. Vnější havarijní plán je preventivní dokument, který slouží k zajištění havarijní připravenosti v zóně havarijního plánování a stanovuje postupy složek IZS a dalších subjektů pro případ potenciální závažné havárie. 
Na území Libereckého kraje se k nachází 2 provozovatelé zařazení do skupiny A a 2 provozovatelé zařazení do skupiny B.

 

Název provozovatele ve skupině A Město
Monroe Czechia s. r. o. Hodkovice nad Mohelkou              
TEMPERATIOR s. r. o. Liberec
Název provozovatele ve skupině B Město
Diamo, s.p. Stráž pod Ralskem
STV Group, a.s. Hajniště

vytisknout  e-mailem