Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Předpisy

U všech uvedených právních předpisů je třeba brát do úvahy jejich případné pozdější úpravy, změny a doplňky. 

Oblast ochrany před povodněmi, nouzové zásobování vodou.

č. 254/2001 Sb., Zákon o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon)

č. 274/2001 Sb., Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně nekterých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

č. 216/2011 Sb., Vyhláška Ministerstva zemědělství o názležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl

č. 236/2002 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovení záplavových území

vytisknout  e-mailem