Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Předpisy

U všech uvedených právních předpisů je třeba brát do úvahy jejich případné pozdější úpravy, změny a doplňky. 

Oblast zdravotnictví.

č. 372/2011 Sb., Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

č. 374/2011 Sb., Zákon o zdravotnické záchranné službě

č. 240/2012 Sb., Vyhláška, kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě

Oblast ochrany veřejného zdraví.

č. 258/2000 Sb., Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

č. 252/2004 Sb., Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody

č. 537/2006 Sb., Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o očkování proti infekčním nemocem

č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienickcýh požadavcích na provoz zdravotnického zařízení a ústavu sociální péče

č. 137/2004 Sb., Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologických závažných

č. 473/2008 Sb., Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce

vytisknout  e-mailem