Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Předpisy

U všech uvedených právních předpisů je třeba brát do úvahy jejich případné pozdější úpravy, změny a doplňky. 

Oblast požární ochrany.

č. 320/2015 Sb., Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru) 

č. 133/1985 Sb., Zákon o požární ochraně

č. 246/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

č. 247/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany

č. 34/1986 Sb., Nařízení vlády o jednozárovém mimořádném odškodnění osob za poškození zdraví při plnění úkolů požární ochrany

č. 202/1999 Sb., Vyhláška Ministersva vnitra, kterou se stanoví technické podmínky požárních dvěří, kouřotěsných dvěří a kouřotěšných požárních dveří

č. 69/2014 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra o technických podmínkách prostředků požární ochrany

č. 35/2007 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra o technických podmínkách požární techniky

č. 23/2008 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra o technických podmínkách požární ochrany staveb

č. 172/2001 Sb., Nařízení vlády k provedení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

vytisknout  e-mailem