Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Předpisy

U všech uvedených právních předpisů je třeba brát do úvahy jejich případné pozdější úpravy, změny a doplňky. 

Oblast bankovnictví a financování.

č. 6/1993 Sb., Zákon o České národní bance

č. 58/1995 Sb., Zákon o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 111/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu

č. 218/2000 Sb., Zákon o rozpočtových pravidlech a o změněn některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)

č. 250/2000 Sb., Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

č. 5/2014 Sb., Vyhláška Ministerstva financí o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti

č. 410/2009 Sb., Vyhláška Ministerstva financí, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky

č. 400/2015 Sb., Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2016

vytisknout  e-mailem