Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Předpisy

U všech uvedených právních předpisů je třeba brát do úvahy jejich případné pozdější úpravy, změny a doplňky. 

Oblast životního prostředí (charana ovzduší).

č. 17/1992 Sb., Zákon o životním prostředí

č. 123/1998 Sb., Zákon o právu na informace o životním prostředí

č. 100/2001 Sb., Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)

č. 76/2002 Sb., Zákon o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)

č. 201/2012 Sb., Zákon o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)

č. 415/2012 Sb., Vyhláška o přípustné úrovni znečišťování a jejim zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší 

č. 330/2012 Sb., Vyhláška o způsobu posuzování a vyhodnocení znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích 

Oblast rostlinolékařské péče

č. 326/2004 Sb., Zákon o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů

č. 215/2008 Sb., Vyhláška Ministerstva zemědělství o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů

č. 327/2012 Sb., Vyhláška Ministerstva zemědělství o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin

č. 32/2012 Sb., Vyhláška o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

vytisknout  e-mailem