Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Hospodářská opatření pro krizové stavy

  1. Oblast HOPKS
  2. Pohotovostní zásoby určené pro potřeby HZS ČR

     Podle zákona o HOPKS pohotovostní zásoby vytváří Správa státních hmotných rezerv v systému státních hmotných rezerv.
O použití pohotovostních zásob rozhoduje vedoucí ústředního správního úřadu, na základě jehož požadavku byly pohotovostní zásoby vytvořeny. V souladu s tímto rozhodnutím Správa státních hmotných rezerv poskytne pohotovostní zásoby příjemci, kterým může být správní úřad nebo orgán územní samosprávy nebo sbor či služba podle § 10 odst. 1 písm. b) zákona o HOPKS. Příjemce je oprávněn poskytnout pohotovostní zásoby fyzické nebo právnické osobě nebo jiné organizační složce státu.
     Poskytnuté pohotovostní zásoby, mimo zásob, které byly spotřebovány, je příjemce povinen vrátit do 60 dnů po zrušení krizového stavu. Po této lhůtě je příjemce oprávněn užívat poskytnuté pohotovostní zásoby pouze na základě smlouvy uzavřené se Správou státních hmotných rezerv. Návrh smlouvy zpracuje Správa státních hmotných rezerv na základě žádosti předložené příjemcem do 60 dnů po zrušení krizového stavu. Pokud příjemce žádost v uvedené lhůtě nepředloží, je užívání pohotovostních zásob neoprávněným použitím majetku, k němuž má Správa státních hmotných rezerv příslušnost hospodařit. V případě nevrácení poskytnutých pohotovostních zásob se postupuje podle právních předpisů upravujících hospodaření s majetkem státu.
Skladba pohotovostních zásob ve vazbě na nezbytnou dodávku
     Pro zajištění činnosti (potřeby) HZS ČR je v současné době vytvořeno v systému nouzového hospodářství osm „typů nezbytných dodávek“:
 Typy "nezbytných dodávek"
1. Prostředky pro likvidaci požárů
2. Prostředky pro odstraňování následků povodní a ropných havárií
3. Prostředky pro zabezpečení náhradních zdrojů energie
4. Prostředky pro detekci a dekontaminaci
5. Prostředky pro zabezpečení činnosti IZS ropnými produkty
6. Prostředky pro vyprošťování osob a pro záchranné práce při   těžkých  dopravních nehodách
7. Prosředky pro nouzové přežití obyvatelstva
8. Prostředky pro řešení průmyslových havárií
      Naplňování nezbytných dodávek se plánuje ve dvouletých plánovacích cyklech s tím, že realizace pořizování věcných prostředků se provádí podle „Plánu hmotného doplnění, obměn a záměn pohotovostních zásob, zásob pro humanitární pomoc a mobilizačních rezerv k Plánu vytváření a udržování státních hmotných rezerv k zajištění bezpečnosti ČR na daná léta pro Ministerstvo vnitra".

vytisknout  e-mailem