Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Havarijní plánování

  • Havarijní plán. Typy havarijních plánů.
  • Struktura a obsah havarijních plánů

Havarijní plán. Typy havarijních plánů.

Havarijní plán
 
Havarijní plán je dokument, ve kterém jsou popsány činnosti a opatření, které vedou ke zmírnění nebo odstranění následků mimořádné události nebo případné havárie.
 
Typy havarijních plánů
 
havarijní plán kraje - zpracovává se pro řešení mimořádných událostí, které vyžadují vyhlášení třetího nebo zvláštního stupně poplachu, dle poplachového plánu.
 
vnější havarijní plán - zpracovává pro jaderné zařízení nebo pracoviště IV. kategorie a pro objekty a zařízení, u kterých je možnost vzniku závažné havárie způsobené nebezpečnými chemickými látkami a přípravky.
 
vnitřní havarijní plán
  • Zpracovávají ho pouze ti provozovatelé objektu a zařízení, u kterých je možnost vzniku závažné havárie, a kteří jsou zařazeni do skupiny B, dle zákona o prevenci závažných havárií a jejichž povinnosti je vypracovat bezpečnostní zprávu. (Zvláštní právní předpis stanoví zásady pro vypracování tak, aby bylo možné přijímat opatření v případě vzniku závažné havárie).
  • Provozovatele jaderných zařízení nebo pracovišť IV. kategorie.

Struktura a obsah havarijních plánů

Struktura a obsah havarijního plánu
 
Vyhláška MV č. 328/2001 Sb. – stanoví strukturu havarijního plánu kraje a vnějšího havarijního plánu jaderných zařízení. Plán se skládá z části informační, operativní a plánů konkrétních činností.
 
Vyhláška SÚJB č. 318/2002 Sb. – stanoví strukturu vnitřního havarijního plánu jaderného zařízení. Tento plán se skládá z: Úvodní část, uvažované mimořádné události v rámci jednotlivých stupňů, způsoby a systémy vyhlášení mimořádných událostí, způsoby omezení ozáření zaměstnanců a dalších osob, způsoby ověřování havarijní připravenosti, zásahové postupy, způsoby zdravotnického zajištění zaměstnanců a dalších osob, seznam orgánů státní správy a dalších dotčených orgánů.
 
Vyhláška MV č. 103/2006 Sb. – stanoví vnější havarijní plán objektu nebo zařízení, u kterých je možnost vzniku závažné havárie. Struktura plánu: informační část, operativní část, plán konkrétních činnosti.

vytisknout  e-mailem