HZS Karlovarského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Havarijní a krizové plánování

Havarijní plán Karlovarského kraje
 
Havarijní plán kraje se zpracovává pro řešení mimořádných událostí, které vyžadují vyhlášení třetího nebo zvláštního stupně poplachu. Havarijní plán kraje se zpracovává za použití analýzy vzniku mimořádných událostí a z toho vyplývajících ohrožení území kraje, podkladů poskytnutých právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami, podkladů poskytnutých dotčenými správními úřady, obecními úřady, jednotlivými složkami.
 
Analýza vzniku mimořádných událostí
Jejím obsahem jsou přehled zdrojů mimořádných událostí, přehled pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro území kraje a předpokládané záchranné a likvidační práce.
 
Grafické znázornění rizik na území jednotlivých ORP kraje:
 
 
Vnější havarijní plány Karlovarského kraje
Vnější havarijní plány se zpracovávají pro objekty a zařízení, u kterých je možnost vzniku závažné havárie způsobené nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky dle zákona č. 59/2006 Sb., (Zákon o prevenci závažných havárií).
 
 
Grafické znázornění zón na mapovém podkladu:
 
 
Krizový plán Karlovarského kraje
 
Krizový plán kraje je základním plánovacím dokumentem obsahujícím souhrn krizových opatření a postupů k řešení krizových situací. Jeho účelem je vytvořit podmínky pro zajištění připravenosti na krizové situace a jejich řešení pro orgány krizového řízení a další dotčené subjekty.
 
Obsahuje opatření a postupy k řešení mimořádných událostí a krizových situací na území správního obvodu Karlovarského kraje. Je zpracován podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), v souladu s nařízením vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) a Metodikou zpracování krizových plánů podle § 15 až 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, č.j. MV-76085-1/PO-OKR-2011.
 
 
Krizové plány obcí s rozšířenou působností
Krizový plán obce s rozšířenou působností je základním plánovacím dokumentem obsahujícím souhrn krizových opatření a postupů k řešení krizových situací na správním územní obce s rozšířenou působností. Jeho účelem je vytvořit podmínky pro zajištění připravenosti na krizové situace a jejich řešení pro orgány krizového řízení a další dotčené subjekty.
Na území Karlovarského kraje jsou zpracovány krizové plány pro všech sedm obcí s rozšířenou působností (Cheb, Aš, Mariánské Lázně, Sokolov, Kraslice, Karlovy Vary, Ostrov).
 
Plány krizové připravenosti
Plán krizové připravenosti je plánovacím dokumentem právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, která zajišťuje plnění opatření vyplývajících z krizového plánu
a územního správního úřadu podle § 24c krizového zákona (dále jen „právnická nebo podnikající fyzická osoba“). Plán krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury je plánovacím dokumentem subjektu kritické infrastruktury.
 
Z jednotlivých krizových plánů (kraje a ORP) vyplývá povinnost zpracovat plán krizové připravenosti pro cca 80 právnických anebo podnikajících fyzických osob.
 
Plán krizové připravenosti se zpracovává podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), v souladu s nařízením vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) a Metodikou zpracování plánů krizové připravenosti podle § 17 až 18 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, č.j. MV-140690-1/PO-PKR-2011.

vytisknout  e-mailem