Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Kritická analýza probit funkcí používaných v rámci prevence závažných havárií

V současnosti patří probitové funkce mezi jedny z nepoužívanějších nástrojů pro zhodnocení toxických účinku v rámci analýzy a hodnocení rizik. Použití tohoto nástroje v sobě zahrnuje určité nejistoty, které mohou do jisté míry zkreslovat výslednou hranici účinku. V rámci této diplomové práci je popsán teoretický základ nutný pro pochopení probitové analýzy. Dále jsou rozebrány přístupy vybraných institucí, které se zabývají probitovou analýzou pro účely analýzy rizik havarijních událostí. Zároveň jsou diskutovány nejistoty vztahující se k použití probitové funkce. 

 

DLABKA, J.: Kritická analýza probit funkcí používaných v rámci prevence závažných havárií. VŠB-TU Ostrava, 2010. PŘÍLOHY

 

 


Odborné práce z oblasti požární ochrany můžete zasílat ke zveřejnění na adresy webmaster@hzscr.cz a jan.pecl@grh.izscr.cz. Za obsah a jazykovou správnost odpovídá autor. Publikování příspěvků se řídí zásadami pro zveřejňování MV-GŘ HZS ČR.

vytisknout  e-mailem