Institut ochrany obyvatelstva  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Souhrnný přehled vzdělávacích akcí na 2. pololetí 2022

P.č.

Datum

Typ

Název

1.

5. – 7. 9.

kurz

Kurz první psychické pomoci pro Vysočinu

2.

12. – 15. 9.

kurz

Kurz pro pracovníky chemických laboratoří HZS krajů – radiační část (Frenštát p. R.)

3.

12. - 15. 9.

kurz

Varování a vyrozumění ze zad. term. CENTRUM pro privilegované uživatele

4.

15. - 16. 9.

IMZ

IMZ s náměstky pro PRE a CNP HZS krajů

5.

20. 9.

IMZ

Metodika přípravy a přezkušování běžných uživatelů zad. terminálů

6.

21. 9.

IMZ

Zdokonalovací a přeškolovací konzultace pro uživatele zad. terminálů

7.

27. 9.

IMZ

Metodika činnosti databázových správců zad. terminálů

8.

26. - 27. 9.

IMZ

IMZ s ved. odd. ochrany obyvatelstva  a krizového řízení HZS krajů

9.

3. - 5. 10.

kurz

Radiační ochrana při zásazích jednotek HZS -  P

10.

3. - 5. 10.

kurz

Varování a vyrozumění ze zad. term. CENTRUM pro běžné uživatele

11.

6. – 7. 10.

kurz

Obsluha programového balíku SEOD HZS -  P

12. 10. 10. IMZ    Základy JSVV pro ochranu obyvatelstva HZS ČR

13.

10. – 11. 10.

IMZ

IMZ dozimetrické služby

14.

12.  - 14. 10.

IMZ

IMZ prac. odpovědných za účtování a evidenci majetku zálohových jednotek

15.

17. - 19. 10. 

kurz

Radiační ochrana při zásazích jednotek HZS -  P

16.

 18. 3.

IMZ

IMZ správa databází zadávacích terminálů pro privilegované uživatele

17.

19. – 20. 10.

IMZ

IMZ pracovníků veřejných zakázek GŘ

18.          

20. – 21. 10.             

IMZ          

IMZ vedení Královéhradeckého kraje

19.

24. – 25. 10.

IMZ

IMZ koordinátorů PVČ

20.

25. 10.

IMZ

Varování a tísňové informování obyvatelstva v podmínkách JSVV pro pedagogické pracovníky

21.

26. – 27. 10.

IMZ

IMZ chemické služby

22.

31. 10. - 2. 11.

IMZ

Zásady zásahu v prostoru kontaminovaném BOL (VEC)

23.

31. 10. – 4.11.

kurz

Radiační ochrana při zásazích jednotek HZS -  Z (Třemošná)

24.

1. – 2. 11.

kurz

Specializační kurz – realizace PVČ u HZS ČR

25.

2. – 4. 11.

IMZ

Zásady zásahu v prostoru kontaminovaném BOL (VEC)

26.

3. – 4. 11.

IMZ

IMZ oddělení OOB a KŘ

27.

7. – 11.11.

kurz

Radiační ochrana při zásazích jednotek HZS -  Z (Třemošná)

28.

7. – 9. 11.

kurz

Radiační ochrana při zásazích jednotek HZS - P

29.

8. 11.

IMZ

Zdokonalovací a přeškolovací konzultace pro uživatele zadávacích terminálů

30.

8. - 10. 11.

kurz

Detekce, monitorování a odběr vzorků NCHL (Kamenice)

31.

14. – 16. 11.

kurz

Radiační ochrana při zásazích jednotek HZS - P

32.            

14. 11.

IMZ

IMZ potápěčů PČR

33.

14. 11.

IMZ

Základy JSVV pro běžné uživatele zad. terminálů

34.

15. 11.

IMZ

Praktické postupy plnění modelových úloh vysílání pro běž. uživatele zad. terminálů

35.

21. – 24. 11.

kurz

Specializační kurz stavebně technické prevence

36.

22. - 24. 11.

kurz

Detekce, monitorování a odběr vzorků NCHL (Kamenice)

37.

28. – 29. 11.

IMZ

IMZ s vedoucími odd. OOB a KŘ HZS krajů

38. 29. 11. – 1.12. IMZ Detekce, monitorování a odběr vzorků NCHL (Kamenice)

39.

29. – 30. 11.

IMZ

IMZ s vysokými školami

40.

28. 11. – 2. 12.

kurz

Radiační ochrana při zásazích jednotek HZS -  Z (Tišnov)

41.

30. 11. – 1. 12.

kurz

IMZ s vysokými školami

42.

1. - 2. 12.

IMZ

IMZ s náměstky ředitelů HZS krajů pro PRE a CNP

43.

5. – 8. 12.

kurz

Specializační kurz kontrolní činnosti

44.

12. - 14. 12.

kurz

Radiační ochrana při zásazích jednotek HZS - P

45.

12. – 14. 12.

kurz

Varování a vyrozumění ze zad. term. CENTRUM pro běžné uživatele

46.

15. - 16. 12.

kurz

Obsluha programového balíku SEOD HZS – P

47.

15. – 16. 12.             

IMZ

IMZ úvod do JSVV a GIS

48.

19. – 20. 12.

IMZ

Vzdělávací akce psychologické služby

49.

20. 12.

IMZ

Zdokonalovací a přeškolovací konzultace pro uživatele zadávacích terminálů


Vloženo: 7. 10. 2022 | Aktualizace: 20. 10. 2022 | Email: spisovna@ioolb.izscr.cz

vytisknout  e-mailem