HZS Olomouckého kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Kontroly únikových her v našem kraji nezjistily vážné nedostatky

V souvislosti s tragickým požárem v prostorách únikové hry na severu Polska na začátku ledna letošního roku vydalo vedení HZS ČR příkaz, aby se po celé České republice provedly mimořádné tematické kontroly v prostorách provozovatelů únikových her. 

 

Kontroloři Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje uskutečnili na našem území pět kontrol. Prověřili tak všechny registrované a fungující provozovny.

Zaměřili se na to, zda provozovatelé únikových her dodržují povinnosti, které jim ukládá zákon o požární ochraně a z něj vyplývající závazné předpisy. Zjišťovali například, zda má provozovatel dokumentaci o začlenění, jestli jsou označeny nouzové východy a směry úniku nebo jestli jsou trvale volné průchodné komunikační prostory únikových cest. Zaměřili se také na přenosné hasicí přístroje a kontrolovali, zda jsou vhodně umístěné a provozuschopné. Zjišťovali, zda jsou funkční protipožární a bezpečnostní zařízení, například požární dveře nebo elektrická požární signalizace. Zajímalo je rovněž, zda provozovatel zajišťuje preventivní požární prohlídky a jestli se v provozovně dodržují technické podmínky a návody výrobků.

Při kontrolách nezjistili žádné závažné nedostatky. V jednom případě provozovatel nedoložil kolaudační souhlas. Nebylo tedy jasné, zda je stavba provozována v souladu se stavebním zákonem, proto byla v tomto případě věc podstoupena věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu. Kontroly se obešly bez sankcí.

Více informací o výsledcích kontrol na území České republiky najdete zde.

Rady a doporučení pro provozovatele únikových her včetně informací o požáru v Polsku najdete zde.

por. Mgr. Lucie Balážová, tisková mluvčí

vytisknout  e-mailem