HZS Jihočeského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Kontaminace hasičů u zásahů a jejich dekontaminace

Jedno staré rčení říká „Hasiči chodí tam, odkud jiní utíkají“. V této době to platí více než kdy jindy. Každý hasič musí počítat s tím, že je při svém povolání ohrožen na životě a někdy ani sám netuší, jaké nebezpečí na něj čeká. 

Ohrožení hasičů je zejména u požáru, při zásahu u dopravních nehod, při chemických haváriích a jiných únicích nebezpečných látek, kde vznikají toxické zplodiny. Hasiči jsou také ohroženi viry a bakteriemi při virových epidemiích a pandemiích, jako v současné době. Toxicita ohrožení se dělí na akutní, chronickou, pozdní.
Před akutní toxicitou, kterou způsobují zejména plyny a bakterie, jsou hasiči dobře chráněni použitím dýchací techniky, respirátorů a ochranných masek.
Před látkami způsobujícími chronickou a pozdní toxicitu, které se na místě události vyskytují zejména ve formě aerosolů, par a kapalin, jsou hasiči chráněni zásahovým oblekem a oděvními doplňky.
Všechny ochranné prostředky jsou po zásahu kontaminované látkami, které mají prokazatelné karcinogenní, teratogenní, virucidní a mutagenní účinky.
Řadou výzkumů po celém světě bylo zjištěno, že k vnitřní kontaminaci hasičů a tím i zvýšení rizika vzniku chronické a pozdní toxicity dochází nejvíce při cestě od zásahu a při údržbě ochranných prostředků na stanici.
Po příjezdu zpět na požární stanici je nutné zajistit úplnou dekontaminaci ochranných prostředků. Tato činnost se provádí pomocí technického zařízení (pračky), schopného provést údržbu oděvu. Tato údržba se skládá z několika fází – praní, chemická dezinfekce, impregnace a sušení obleku postupem zaručujícím funkčnost impregnace ve tkanině.
Program na údržbu těchto oděvů musí být speciálně upravený na všechny tyto fáze.
Nevyprané obleky jsou zdroji par a aerosolů toxických a virucidních látek s chronickou a pozdní toxicitou a nakažlivostí. Z tohoto důvodu je nutné stanovení postupů a činností vedoucí k minimalizaci druhotné kontaminace místností, zařízení a osob.
Vzhledem k finanční náročnosti většina hasičů, jak profesionálních, tak dobrovolných, nemá možnost mít více zásahových obleků a dalších ochranných prostředků (přilba, rukavice, boty). Komplet jednoho zásahového oděvu je cca 22.000,- Kč a kompletní vybavení hasiče ochrannými prostředky stojí cca 35.000,- Kč. To znamená, že při znečištění je nutné co nejrychleji ochranné prostředky hasičů vyčistit, vysušit a připravit k možnému opětovnému použití.
Z důvodu veliké kontaminace všech těchto ochranných pomůcek musí být po ukončení zásahu oděvy uskladněny v odděleném skladu a manipulovat se s nimi musí jako s nebezpečným odpadem.

Na základě těchto údajů byla žádána, již od loňského roku, jednotlivá města a obce na okrese Tábor o finanční příspěvek na možnost zajištění a realizaci tzv. „mycího centra“ na centrální požární stanici HZS Jihočeského kraje, územního odboru Tábor. Centrum by splňovalo kritéria na očistu ochranných prostředků pro hasiče na okrese Tábor. Dále by zajistilo stálou možnost profesionální očisty všech ochranných prostředků, jako jsou zásahový oděv, přilba, oděvní doplňky, ochranné masky. Hlavní součástí „mycího centra“ je pračka se sušičkou a generátor ozonu, který slouží k dezinfekci. Náklady na pořízení se odhadovaly na 550.000,- až 600.000,- Kč.
Navzdory letošní složité situace s vyhlašováním nouzového stavu a řešení mnoha protiepidemických opatření se po delším jednání podařilo shromáždit 649.000,- Kč z darů měst a obcí na okrese Tábor. Na pořízení tohoto „mycího centra“ přispěla následující města a obce: Tábor – 110.000,- Kč, Soběslav -110.000,- Kč, Veselí nad Lužnicí  - 50.000,- Kč, Bechyně – 40.000,- Kč, Mladá Vožice - 40.000,- Kč, Sezimovo Ústí - 30.000,- Kč, Jistebnice – 30.000,- Kč,  Opařany  - 30.000,- Kč, a ostatní města v hodnotě 1.000,- Kč až 20.000,- Kč, Borotín, Chýnov, Chotoviny, Dolní Hořice, Planá nad Lužnicí, Sudoměřice u Tábora, Nemyšl, Oldřichov, Smilovy Hory, Tučapy, Budislav, Košice, Dírná, Chotěmice Krátošice, Mlýny, Psárov, Skopytce, Třebějice, Katov, Choustník. Smysluplnost tohoto projektu dokládá také to, že uvedenou investici finančně podpořil osobně i Senátor parlamentu ČR Mgr. Jaroslav Větrovský.
V konečném součtu celkové náklady na pořízení vyšly na 379.331,- Kč. Za zbylé finanční prostředky bylo pořízeno 41 ks nových zásahových přileb a úprava technického automobilu TA 2 na požární stanici v Táboře.

Touto cestou děkujeme všem výše jmenovaným městům a obcím a osobně panu Senátorovi PČR Mgr. Jaroslavu Větrovskému za jejich vstřícnost, kterou podpořily dobrou věc nejenom pro zdraví profesionálních hasičů, ale i pro jednotky sboru dobrovolných hasičů na okrese Tábor. Velice si Vážíme této spolupráce, která tímto přispívá ke zvýšení bezpečnosti a zdraví na okrese Tábor.

(autor: plk. Ing. Petr Hojsák, ředitel HZS JčK, ÚO Tábor)

Odkazy do noveho okna

Mycí centrum, Tábor  (1)

Mycí centrum, Tábor (1) 

Detailní náhled

Mycí centrum, Tábor  (2)

Mycí centrum, Tábor (2) 

Detailní náhled

Mycí centrum, Tábor  (3)

Mycí centrum, Tábor (3) 

Detailní náhled
Uložit vše jako ZIP soubor

vytisknout  e-mailem