HZS Pardubického kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ombudsmanka Hasičského záchranného sboru

ombudsmanka.JPGJiž déle než rok, přesně od 1. března 2017 mají hasiči svojí historicky první ombudsmanku. Stala se jí Jarmila Čičmancová, která skončila svojí kariéru u Hasičského záchranného sboru ČR v prosinci roku 2014 na pozici krajské ředitelky HZS Zlínského kraje. Byla tak zároveň nejvýše postavenou ženou v historii Hasičského záchranného sboru ČR. Než se stala krajskou ředitelkou, byla u sboru již 22 let na pozici ekonoma a od roku 2001 náměstkyně krajského ředitele. V rámci Zlínského kraje velela 450 hasičům. Nyní hájí zájmy více než 10 tisíc příslušníků a zaměstnanců Hasičského záchranného sboru ČR na celorepublikové úrovni.

Obracet se na ní mohou všichni příslušníci a zaměstnanci Hasičského záchranného sboru ČR

Adresa: Ministerstvo vnitra - generální ředitelství HZS ČR,
Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414
Mobil: +420 724 029 756
E-mail: ombudsman@hzscr.cz 

Činnost ombudsmana spočívá zejména:

 • přijímání a řešení podnětů ze strany příslušníků a občanských zaměstnanců Hasičského záchranného sboru ČR při:
 1. porušování základních a dalších práv
 2. nečinnosti nadřízených při účinném prosazování práv
 3. jednání v rozporu s právními předpisy
 4. postupech neodpovídajících principům demokratického právního státu
 5. předcházení a řešení diskriminace a nerovného zacházení ze strany nadřízených či spolupracovníků
 • navrhování opatření k odstranění zjištěných nedostatků služebním funkcionářům, vedoucím zaměstnancům nebo generálnímu řediteli
 • žádání informací o plnění navrhovaných opatření od služebních funkcionářů a vedoucích zaměstnanců
 • předávání věci příslušným orgánům činným v trestním řízení v případě zjištění skutečností nasvědčujících spáchání trestního činu
 • předávání věci k vyřízení příslušnému služebnímu funkcionáři nebo vedoucímu zaměstnanci v případě podezření spáchání kázeňského přestupku příslušníkem nebo porušení pracovněprávní nebo jiné povinnosti zaměstnancem

Působnost ombudsmana se vztahuje pouze na případy spojené s výkonem služby nebo funkce.

Ombudsman neřeší stížnosti ani trestní oznámení občanů na příslušníky a občanské zaměstnance Hasičského záchranného sboru ČR.

Podání podnětu ombudsmanovi lze:

 • osobně
 • poštou
 • e-mailem

vytisknout  e-mailem