Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Konspekty odborné přípravy I

 • Organizace a řízení zásahu (aktualizace 2009)
 • Dokumentace zdolávání požáru určeného objektu (aktualizace 2009)
 • Dokumentace zdolávání požáru - všeobecně (aktualizace 2009)
 • Produkty hoření
 • Proces hoření
 • Rozdělení hořlavých látek a jejich požárně technické charakteristiky (PTCH) (aktualizace 2011)
 • Nežádoucí hoření - požár (aktualizace 2009)
 • Parametry požáru
 • Mimořádná událost s přítomností nebezpečné látky (aktualizace 2009)
 • Hašení požárů a řezání konstrukcí vysokotlakým řezacím a hasicím zařízením COBRA
 • Požáry otevřených technologických zařízení v chemickém průmyslu
 • Metody zdolávání požárů za přítomnosti práškových a alkalických kovů
 • Požáry výškových budov a jejich zdolávání
 • Používání IDP u jednotek požární ochrany
 • Konstrukce vozidel
 • Pracovní postupy při vyprošťování
 • Speciální technické prostředky pro vyprošťování
 • Taktika zásahu při dopravních nehodách
 • Požární útok, požární obrana (aktualizace 2009)
 • Odhad sil a prostředků jednotek PO pro zdolávání požárů

Organizace a řízení zásahu (aktualizace 2009)

Konspekt
1-1-08
Požární taktika

 Základy požární taktiky

  Organizace a řízení zásahu (.doc)

 
Zpracoval: Dr. Ing. Zdeněk Hanuška
Doporučený počet hodin: 4
  

Dokumentace zdolávání požáru určeného objektu (aktualizace 2009)

Konspekt
1-1-07
Požární taktika

  Základy požární taktiky

  DZP určeného objektu (doc.)

  
Zpracoval: Ing. Oldřich VOLF
Doporučený počet hodin: 2

Dokumentace zdolávání požáru - všeobecně (aktualizace 2009)

Konspekt
1-1-06
                   Požární taktika

 Základy požární taktiky

   Dokumentace zdolávání požáru - všeobecně (doc.) 

  
Zpracoval: Dr. Ing. Zdeněk HANUŠKA
Doporučený počet hodin: 2

Produkty hoření

Konspekt
1-1-05
Požární taktika

 Základy požární taktiky

  Produkty hoření (*.pdf)

 
Zpracoval: Ing. Miroslav Lukeš
Doporučený počet hodin: 2

Proces hoření

 

Konspekt
1-1-01
Požární taktika

 Základy požární taktiky

Proces hoření (*.pdf)

 
Zpracoval: Oldřich Volf
Doporučený počet hodin: 2

Rozdělení hořlavých látek a jejich požárně technické charakteristiky (PTCH) (aktualizace 2011)

Konspekt
1-1-02
Požární taktika

 Základy požární taktiky

Rozdělení hořlavých látek a jejich požárně technické charakteristiky (*.pdf)

 
Zpracoval: Ing. Jan Pecl
Doporučený počet hodin: 2

Nežádoucí hoření - požár (aktualizace 2009)

Konspekt
1-1-03
Požární taktika

 Základy požární taktiky

 Nežádoucí hoření - požár (.doc)

 
Zpracoval: Miroslav VILÍMEK
Doporučený počet hodin: 2

Parametry požáru

Konspekt
1-1-04
Požární taktika

 Základy požární taktiky

Parametry požáru (*.pdf)

 
Zpracoval: Ing. Bohdan Ptáček
Doporučený počet hodin: 2

Mimořádná událost s přítomností nebezpečné látky (aktualizace 2009)

Konspekt
2-02
Požární taktika
 

Činnost jednotky PO při zásahu s přítomností nebezpečných látek (.doc)

   

Zpracoval: Bc. Zdeněk Žemlička
Doporučený počet hodin: 2

Hašení požárů a řezání konstrukcí vysokotlakým řezacím a hasicím zařízením COBRA

Konspekt
1-3-02
Požární taktika

 Hasební prostředky

  Hašení požárů a řezání konstrukcí vysokotlakým řezacím a hasicím zařízením (*.pdf)

 
Zpracoval: Pavel Pečený
Doporučený počet hodin: 8 + 16

Požáry otevřených technologických zařízení v chemickém průmyslu

Konspekt
2-01
Požární taktika

  Požáry otevřených technologických zařízení v chemickém a petrochemickém průmyslu(*.pdf)

 
Zpracoval: Ing. Zdeněk Teplý
Doporučený počet hodin: 6

 

Metody zdolávání požárů za přítomnosti práškových a alkalických kovů

Konspekt
2-03
Požární taktika

  Metody zdolávání požárů za přítomnosti práškových a alkalických kovů (*.pdf)

 
Zpracoval: Ing. Michal Miškanič
Doporučený počet hodin: 4

 

Požáry výškových budov a jejich zdolávání

Konspekt
2-04
Požární taktika

Požáry výškových budov a jejich zdolávání (*.pdf)

 
Zpracoval: Ing. Jan Hora
Doporučený počet hodin: 6

 

Používání IDP u jednotek požární ochrany

Konspekt
3-1-01
Věcné prostředky

  Používání IDP u jednotek PO (*.pdf)

 
Zpracoval: Ing. Jiří Mlčoušek
Doporučený počet hodin: 6+4+4

 

Konstrukce vozidel

Konspekt
4-2-01
Dopravní nehody

 Konstrukce vozidel (*.pdf)

 
Zpracoval: Ing. Pavel Findeis, František Kuběna, Bc. Miloš Němec,   
                  Bc. Vladislav Čermák
Doporučený počet hodin: 3

 

Pracovní postupy při vyprošťování

Konspekt
4-2-02
Dopravní nehody

Pracovní postupy při vyprošťování (*.pdf)

 
Zpracoval: Petr Brumejsen, Ing. Radim Bajger, Miroslav Hrubec,
                  Zbyšek Zuber, Petr Bíza
Doporučený počet hodin: 2 + 4

 

Speciální technické prostředky pro vyprošťování

Konspekt
4-2-03
Dopravní nehody

Speciální technické prostředky pro vyprošťování (*.pdf)

 
Zpracoval: Milan Felcman, Ing. Vojtěh Nezval
Doporučený počet hodin: 1

 

Taktika zásahu při dopravních nehodách

Konspekt
4-2-04
Dopravní nehody

Taktika zásahu při dopravních nehodách (*.pdf)

 
Zpracoval: Miroslav Hrubec, Zbyšek Zuber, Ing. Jiří Schrenk, 
                  Zdeněk Zmatlík
Doporučený počet hodin: 2 

 

Požární útok, požární obrana (aktualizace 2009)

Konspekt
1-1-09
Požární taktika

  Základy požární taktiky

  Požární útok, požární obrana (.doc)

  

Zpracoval: Dr. Ing. Zdeněk Hanuška
Doporučený počet hodin: 3

Odhad sil a prostředků jednotek PO pro zdolávání požárů

Konspekt
1-1-11
Požární taktika

Základy požární taktiky

Odhad sil a prostředků jednotek PO pro zdolávání požárů (*.pdf)

 
Zpracoval: Dr. Ing. Zdeněk Hanuška
Doporučený počet hodin: 3

vytisknout  e-mailem