HZS Olomouckého kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Konference „Řízení zásahů při mimořádných událostech v česko – polském příhraničí“

BEZPEČNÉ POHRANIČÍ / BEZPIECZNE POGRANICZE CZ.11.1.23/0.0/0.0/15_001/0000006 Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj Interreg V - A. Česká republika – Polsko 2014 – 2020. 

Ve dnech 22. – 23. listopadu 2018 se v jesenických léčebných lázních konala mezinárodní česko-polská konference na téma „Řízení zásahů při mimořádných událostech v česko-polském příhraničí“. Konference byla uspořádána v rámci vlajkového projektu „Bezpečné pohraničí“, který je unikátní tím, že svými aktivitami pokrývá celé území česko-polského příhraničí. Projekt je spolufinancovaný z prostředků Evropské unie v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

Na konferenci se setkali odborníci z řad profesionálních a dobrovolných hasičských sborů, z řad policie, a institucí, které se podílejí na krizovém řízení a zajištění bezpečnosti podél celé česko-polské hranice. Na konferenci byla probírána problematika společné činnosti českých a polských hasičů při hašení požárů, při technické záchraně, a při živelních pohromách. Mimo jiné tak byla porovnána organizace krizového řízení na jednotlivých úrovních, metodika řízení zásahu českých a polských jednotek hasičů, odborná příprava pro hašení požárů, a pro technické zásahy, jako je například vyhledávání a záchrana osob ve zřícených budovách, nebo záchranné práce při povodních a orkánech. Vše bylo doplněno příklady zásahů u reálných událostí a videokonferencí mezi českým a polským operačním střediskem hasičů.

Na konci konference bylo provedeno online dotazníkové šetření směrem k úrovni česko-polské spolupráce. Výsledek dotazníku se v podstatě shoduje s plněním programového prohlášení Rady Olomouckého kraje a se zaměřením projektu. Z dotazníku vyplynulo, že je třeba zajišťovat pravidelné vzdělávací a výcvikové aktivity složek integrovaného záchranného systému a orgánů krizového řízení a současně posilovat přeshraniční spolupráci v oblasti připravenosti na mimořádné události a krizové situace. Kromě toho je třeba také vzdělávat obyvatele kraje v oblasti předcházení těchto událostí a zajistit efektivní dovybavení složek odpovědných za bezpečnost v česko-polském příhraničí.

Odkazy do noveho okna

IMG_20181122_115005

IMG_20181122_115005 

Detailní náhled

IMG_20181122_115031

IMG_20181122_115031 

Detailní náhled

P2580041

P2580041 

Detailní náhled

P2580042

P2580042 

Detailní náhled

P2580055

P2580055 

Detailní náhled

P2580082 (2)

P2580082 (2) 

Detailní náhled

P2580130

P2580130 

Detailní náhled

P2580144

P2580144 

Detailní náhled

P2580166

P2580166 

Detailní náhled

P2580172

P2580172 

Detailní náhled
Uložit vše jako ZIP soubor

vytisknout  e-mailem