HZS Olomouckého kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Konference „Krizové řízení a organizace záchranných prací při mimořádných událostech v Polsku a České republice“

BEZPEČNÉ POHRANIČÍ / BEZPIECZNE POGRANICZE CZ.11.1.23/0.0/0.0/15_001/0000006 Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj Interreg V - A. Česká republika – Polsko 2014 – 2020. 

Konference byla organizována ve dnech 26.-27.4.2017 KW PSP w Opolu a HZS Olomouckého kraje. Cílem konference byla vzájemná výměna zkušeností v oblasti krizového řízení a řešení mimořádných událostí a vypracování doporučení pro zvýšení polsko-české spolupráce při snižování rizik a jejich dopadu. Konference byla určena pro zástupce orgánů krizového řízení a subjektů podílejících se na řešení mimořádných událostí v česko-polském příhraničí, a to od místní po národní úroveň. Na konferenci byly diskutovány otázky organizace krizového řízení v Polsku a v České republice od národní úrovně, přes ORP po obce, česko-polská spolupráce v oblasti řízení rizik, organizace záchranných složek v České republice a Polsku, včetně přeshraničních zásahů. Rovněž byla představena historie vzniku projektu a projekt jako takový, přičemž konference projekt oficiálně zahájila. Konference se zúčastnilo celkem 100 osob z Polska a České republiky, zahrnující mimo jiné zástupce jednotlivých partnerů projektu, bezpečnostních složek, neziskových organizací apod.

Odkazy do noveho okna

Konference 2017

Konference 2017 

Detailní náhled

Konference 2017

Konference 2017 

Detailní náhled

Konference 2017

Konference 2017 

Detailní náhled
Uložit vše jako ZIP soubor

vytisknout  e-mailem