Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Koncert v Betlémské kapli odstartoval připomenutí 20 let úspěšného fungování HZS ČR v novém uspořádání

30. 1. 2020 (RK) - Letošní rok je pro Hasičský záchranný sbor ČR rokem připomínání si 20 let fungování v novém krajském uspořádání. Včera, 29. ledna 2020, proběhl slavnostní koncert v Aule Českého vysokého učení technického v Praze – Betlémská kaple, který symbolicky odstartoval celou řadu připomínkových akcí. 

 

Hasičský záchranný sbor ČR měl do 31. 12. 2000 nepoměrně složitější organizační strukturu, než je tomu dnes. Tehdejší Ředitelství HZS ČR spravovalo 82 přímo řízených součástí (73 HZS okresů, 4 HZS měst, 5 vzdělávacích a technických zařízení MV). Změnou krizové legislativy, zejména přijetím zákona o HZS ČR (zák. č. 238/2000 Sb.), zákona o integrovaném záchranném systému (zák. č. 239/2000 Sb.), a krizového zákona (zák. č. 240/2000 Sb.), došlo k zásadní změně systému, podle kterého HZS ČR nově sestává z Generálního ředitelství HZS ČR, 14 HZS krajů, školy a od roku 2008 se přidal také Záchranný útvar HZS ČR v Hlučíně.

Od 1. 1. 2001 byl v České republice zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, také nově zaveden pojem ochrana obyvatelstva. Ve smyslu tohoto zákona je ochrana obyvatelstva chápána jako plnění úkolů civilní ochrany, zejména varování, evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení  jeho života, zdraví a majetku. Ochrana obyvatelstva zahrnuje úkoly civilní obrany (civilní ochrany)  vyplývající z mezinárodního humanitárního práva definované Ženevskými úmluvami. Současně s přijetím tohoto zákona byl realizován převod civilní ochrany z působnosti ministerstva obrany do působnosti ministerstva vnitra (respektive Hasičského záchranného sboru České republiky).

Slavnostní koncert, který se včera konal v Betlémské kapli, byl především určitou formou poděkování lidem, kteří se před 20 lety na těchto zásadních změnách a modernizacích systému fungování HZS ČR podíleli. Pozvání na koncert od pana generálního ředitele, genpor. Ing. Drahoslava Ryby, přijala kromě zmiňovaných „otců zakladatelů, také celá řada významných osobností, jako například místopředsedkyně Vlády ČR a ministryně financí, JUDr. Alena Schillerová, Ph.D., Jeho Eminence Dominik kardinál Duka OP, prezident Hasičského a záchranného zboru Slovenské republiky, plk. Ing. Pavol Nereča, starosta Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Jan Slámečka, a celá řada dalších významných hostů.

Generální ředitel HZS ČR se ujal úvodního slova koncertu, pohovořil o historii HZS ČR, a poděkoval „otcům zakladatelům“. Připomněl významné milníky ve vývoji sboru za posledních 20 let, zdůraznil klíčový význam spolupráce státních a dobrovolných hasičů, a mimo jiné také řekl, že: „Dnes jsme jednotný sbor, držíme pohromadě lépe než kdykoli dříve. Počty zásahů jsou nejvyšší v celé historii, a čeští hasiči dnes patří bez přehánění ke světové špičce, zejména co se odbornosti a dovedností týče. Máme vizi do budoucna, víme, kde chceme být za dalších 20 let a víme jak se tam dostat.“.

Jeho Eminence Dominik kardinál Duka po krátké řeči  požehnal knize Katalog stanic Hasičského záchranného sboru ČR, která byla vydaná u příležitosti 20. výročí novodobé historie HZS ČR, a kterou ve stručnosti představil její „duchovní otec“, náměstek generálního ředitele HZS ČR pro IZS a operační řízení, brig. gen. Ing. František Zadina.

V průběhu večera došlo také k předání finančního daru HZS Libereckého kraje Nadaci policistů a hasičů. Symbolický šek na částku 142.750 Kč převzal z rukou ředitele Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, plk. Ing. Luďka Prudila, ředitel Nadace policistů a hasičů, PhDr. Vladimír Šutera, CSc. Hasiči z Libereckého kraje věnovali tuto částku Nadaci jako výtěžek z prodeje charitativního kalendáře, který sami vytvořili.

Hlavním hudebním bodem večera bylo vystoupení Hudby Hradní stráže a Policie ČR společně se sólistkou Miroslavou Časarovou, pod taktovkou šéfdirigenta plk. Dr. Václava Blahunka. Jako host večera vystoupily děti ze souboru Kühnův dětský sbor, za doprovodu klavíristy prof. Jana Kalfuse, a pod vedením sbormistra Petra Louženského. Soudě podle dlouhotrvajícího potlesku na konci slavnostního koncertu se večer opravdu vydařil, a myšlenku důstojného vyjádření díků kolegům, kteří se zasloužili o náš sbor za posledních 20 let, se podařilo úspěšně zrealizovat.plk. Mgr. Rudolf KRAMÁŘ
vedoucí pracoviště komunikace,
sekce řízení lidských zdrojů,
Ministerstvo vnitra - generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru České republiky
 

vytisknout  e-mailem