HZS Ústeckého kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Koncepce psychologické služby

Psychologická služba HZS ČR se řídí aktuální Koncepcí psychologické služby HZS ČR pro období 2017 - 2025 (dále jen "koncepce"). Historicky první koncepce, která byla schválena v roce 2002, stanovila tyto hlavní úkoly: zabezpečovat podklady pro personální práci a výkon služby, zajišťovat posttraumatickou péči o příslušníky hasičských záchranných sborů a také pomáhat lidem zasaženým mimořádnou událostí. 

 • Úvod
 • Oblasti práce psycholožek a psychologů u hasičských záchranných sborů
 • Dokumenty ke stažení
 • Kontakt
 • Odkazy

Úvod

Každoročně prováděná hodnocení, dříve realizovaná anketní šetření o praktickém dopadu činnosti psychologické služby, spolu se sledováním vývoje a trendů v oblasti psychologie krizí, ukázala, že základní oblasti psychologické služby jsou nastaveny správně. Současná koncepce byla vydána s drobnými úpravami (např. v užívané termininologii) v červnu roku 2017. Nedílnou součástí je také Etický kodex psychologa HZS ČR, ve kterém jsou zmíněny hlavní principy poskytování psychologické péče v hasičských záchranných sborech.

Aktualizace: 19.8.2019 J.Majzlíková

Oblasti práce psycholožek a psychologů u hasičských záchranných sborů

 • psychologická diagnostika, rozvoj vlastní metodiky pro psychodiagnostické postupy,
 • psychologické a psychoterapeutické poradenství – personální i osobní,
 • další odborné služby: např. krizová intervence, traumaterapie, facilitace, mediace, supervize,
 • pomoc hasičům při zvládání psychologicky náročných zásahů,
 • koordinace pomoci a poskytování pomoci osobám dotčených mimořádnými událostmi,
 • vzdělávání, lektorování kurzů a seminářů, přednášení na konferencích a vzdělávacích institucích, překládání odborných knih, tvorba vzdělávacích materiálů a kurzů.

Dokumenty ke stažení

Odolnost vůči traumatu

Další zajímavé dokumenty a informační materiály naleznete na webové stránce Sekce pro psychologii krizí, katastrof a traumatu při Českomoravské psychologické společnosti.

Kontakt

kpt. Mgr. et Mgr. Jana Majzlíková
vrchní komisař
psycholožka
Telefon: +420 950 430 160
Fax: +420 950 430 001
Mobil: +420 607 737 774
Email: jana.majzlikova@ulk.izscr.cz
Adresa: Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem

Vzhledem k současné situaci, prosím, využívejte ke konzultacím přednostně telefon nebo e-mail. Lze se domluvit také na konzultací prostřednictvím Skype. Děkuji.

Odkazy

Hasičský záchranný sbor České republiky

Psychologická služba MV - GŘ HZS ČR
Psychologická služba HZS Jihočeského kraje
Psychologická služba HZS Královéhradeckého kraje
Psychologická služba HZS Pardubického kraje
Psychologická služba HZS Libereckého kraje
Psychologická služba HZS kraje Vysočina 

Další hasičské weby

Česká asociace hasičských důstojníků
Požáry

Psychologie mimořádných událostí

Odborná sekce pro psychologii krizí, katastrof a traumatu při ČMPS byla oficiálně ustanovena dne 18. 11. 2010 na rozšířeném jednání rady Českomoravské psychologické společnosti v budově Akademie věd ČR. Sekce byla vytvořena v reakci na podnět Stálého výboru pro psychologii krizí a katastrof EFPA (Standing Committee on Disaster and Crisis Psychology) i vzhledem k potřebám kolegů, kteří se zabývají psychologií krizí, katastrof a traumatu v ČR. Mezi zakládající členy patří psychologové s praxí v oblasti psychologie traumatu a mimořádných událostí – ať už z oblasti bezpečnostních sborů, jednotek IZS,  klinické praxe či akademické sféry.

vytisknout  e-mailem