Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Komisař – technik komunikační a informační služby

Místo služebního působiště – HZS Kraje Vysočina, úsek IZS a OŘ, odd. KIS, Jihlava 

O  Z  N  Á  M  E  N  Í


Na základě § 22 odst. 5 a § 23 odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů dne 18. června 2020 prodlužuji lhůtu pro podání přihlášek do výběrového řízení na služební místo


30362038   2.4.3.  Komisař – technik KIS – komunik. a informač. služba 7.01.  Koordinace programovacích prací na aplikačním programovém vybavení. Zpracování dílčího aplikačního programového vybavení s vazbou na hlavní aplikační programové vybavení a s vazbami na další databázové systémy nebo sítě.

Místo služebního působiště – HZS Kraje Vysočina, úsek IZS a OŘ, odd. KIS, Jihlava
                                           
Požadavky pro volné služební místo:

  • stupeň vzdělání – vyšší odborné nebo vysokoškolské v bakalářském studijním programu
  • zaměření vzdělání
         - technické
         - informatika
  • znalost práce s PC (pokročilá znalost práce s produkty Microsoft, základní znalost relačních databází a SQL programování, instalace HW a SW)
  • řidičské oprávnění sk. B
  • schopnost pracovat pod zvýšenou psychickou zátěží, schopnost řídící a kolektivní práce
  • k obsazení výše uvedeného služebního místa je vázán náborový příspěvek ve výši 80.000 Kč.


Předpokládaný termín ustanovení na služební místo:  1. 12. 2020
Tarifní třída: 7
 
Zájemci doručí přihlášky doplněné o profesní životopis, ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, kontaktní adresu a telefon, popř. e-mail,

                                                nejpozději do 1.7.2020    na adresu:

HZS Kraje Vysočina
personální oddělení
 Ke Skalce 32
586 04 JihlavaVybraní zájemci splňující stanovené podmínky budou pozváni k výběrovému řízení.

Poučení pro žadatele/ku:
    Osobní údaje, které tímto poskytujete, budou zpracovávány výhradně pro provedení tohoto výběrového řízení podle zákona. Povinnost poskytnout osobní údaje a jejich rozsah vyplývá ze zákona a z § 45 odst. 2 a § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
    Následkem neposkytnutí požadovaných údajů je vyřazení Vaší žádosti z výběrového řízení. Poskytnuté osobní údaje zpracovávají jen pověřené osoby a neposkytují je dalším příjemcům. Poskytnuté osobní údaje jsou součástí spisu k výběrovému řízení a jsou v něm uloženy po dobu, která je určena spisovým a skartačním plánem bezpečnostního sboru.
    Máte právo požadovat přístup k osobním údajům, a pokud zjistíte nebo se domníváte, že správce ne zpracovatel provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel zpracování, můžete vznést námitku proti jejich zpracování a požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o provedení opravy, omezení zpracování, nebo výmaz osobních údajů.

Kontaktní osoba:
Eva Sýkorová  –  tel.: 950 270 191, e-mail: eva.sykorova@hasici-vysocina.cz

vytisknout  e-mailem