Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Klidné Vánoce bez požárů přejí hasiči

29. 11. 2019 (NS) -Vánoční svátky jsou symbolem rodinné pohody, štěstí a radosti. Každoročně ale znamenají také více požárů v domácnostech, a tím pádem více práce pro hasiče. Zvláště v předvánočním shonu, při vaření, pečení a přípravách se snadno zapomene na bezpečnostní pravidla, která je potřeba dodržovat, když máme doma hořící svíčky. A ty právě v tomto období zapalujeme nejčastěji 

Proto je dobré si i přes všechnu krásnou atmosféru, kterou svíčky na adventním věnci nebo vůně purpury a františků navozují, uvědomit všechna rizika, která jsou s používáním otevřeného ohně doma spojená. Domovy jsou dnes doslova přeplněny vysoce hořlavými materiály. Koberce, čalounění, záclony – to vše je dnes vyrobeno z umělých vláken, která snadno hoří. Požáry v bytech se vlivem hořlavých materiálů rychle šíří a mohou způsobit značné materiální škody.

Počet požárů se o loňských vánočních svátcích oproti minulým dvěma letům zvýšil. Od Štědrého dne do Nového roku vyjížděli hasiči celkem k 605 požárům. Ve stejném období předešlých Vánoc to bylo pouze 534. Průměrně vyjížděli hasiči o loňských vánočních svátcích k 67 požárům denně, což je o 20 víc než je dlouhodobý denní průměr (ten činí 47 požárů denně). Při těchto požárech přišel jeden člověk o život a 60 lidí se zranilo. 236 osob muselo být v průběhů svátků evakuováno. Zvýšila se i přímá škoda a byla dokonce nejvyšší od roku 2013, celkem se vyšplhala na 46 milionů. Podrobné informace a porovnání s předcházejícími lety naleznete níže v tabulce.
 

Počty a následky požárů v období 24. 12. - 1. 1. celkem

ROK

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19

POŽÁRY [počet]

541

610

534

534

605

ŠKODA [mil. Kč ]

44,7

40,3

33,7

37,5

46,0

UCHRÁNĚNÉ HODNOTY [mil. Kč ]

122,1

170,6

173,6

119,7

154,3

USMRCENO [počet]

4

5

4

2

1

ZRANĚNO [počet]

39

32

40

58

60

ZACHRÁNĚNÉ A EVAK.OSOBY [počet]

133

105

207

148

236

Tabulka 2: Počty a následky požárů na Štědrý den

2014

2015

2016

2017

2018

POŽÁRY [počet]

60

45

48

60

44

ŠKODA [mil. Kč ]

4,7

9,0

2,3

7,8

5,6

USMRCENO [počet]

0

3

1

1

1

ZRANĚNO [počet]

8

3

6

22

25

V období vánoc hoří nejčastěji v domácnostech, také ale odpady, kontejnery a skládky odpadu nebo dopravní prostředky. Nejčastějšími příčinami jsou nedbalost, technické závady a požáry od komínů.

V loňském roce bylo během třech vánočních svátků evidováno 130 požárů, z toho 51 v domácnostech se škodou 5,8 mil. Kč. V domácnostech byla nejčastější příčinou nedbalost, celkem se jednalo o 26 případů.  Dalšími nejčetnějšími byly požáry odpadů v popelnicích a kontejnerech a na skládkách, celkem 33 požárů. Evidováno je také 9 požárů osobních automobilů.

Případy větších požárů loňských svátečních dnů:

Večer 24. prosince v Praze na Černém Mostě bylo pět jednotek hasičů povoláno k požáru v osmipatrovém bytovém domě. V jednom z bytů v pátém patře vypukl požár, který se šířil od vánočního stromečku s prskavkami. Příčina byla stanovena jako nedbalost. Při požáru se osm osob nadýchalo zplodin hoření. Hasiči evakuovali 19 osob. Škoda na majetku byla 200 tis. Kč.

Ve stejný čas v Praze na Vinohradech byly k požáru bytu v bytovém domě povolány čtyři jednotky. Přes rychlý zásah občanů a poté jednotek byla v zasaženém bytě nalezena jedna usmrcená osoba. Tři lidé byli intoxikováni. Hasiči zachránili nebo evakuovali 21 osob. Příčinou byla stanovena nedbalost, iniciátorem byl vánoční stromeček s praskavkami. Škoda byla stanovena na 400 tis. Kč.

Večer 25. prosince v Milý v okrese Rakovník byl nahlášen požár rodinného domu. U požáru zasahovalo deset jednotek. Příčinou bylo nezodpovědné zapalování svíček v místnosti. Škoda byla vyčíslena na 1 mil. Kč.

Počet požárů stromečků a vznícení od prskavek, svíček a vánoční pyrotechniky o vánočních svátcích 24. 12. – 26. 12.

Rok

2014

2015

2016

2017

2018

Požáry vánočních stromečků

2

3

3

7

7

Požáry od adventních či vonných svíček,

prskavek a vánoční pyrotechniky

37

39

28

58

46

Vánoční rady hasičů aneb na co si dát zejména pozor

Adventní věnce

Adventní věnce plněné pilinami a bez nehořlavých podložek jsou určeny pouze k dekoraci a svíčky na nich bychom nikdy neměli zapalovat. Rizikové jsou i věnce, kde není dostatečně připevněný držák pod svíčku nebo je kolem svíčky příliš mnoho chvojí. Každý prodávaný výrobek by měl být opatřen návodem k použití, ve kterém se lze dozvědět, jak s předmětem bezpečně zacházet.

Svíčky a prskavky

Hořící svíčky a prskavky jsou otevřeným ohněm a proto bychom je v domácnosti nikdy neměli nechávat bez dozoru. Při odchodu z místnosti je nutné všechny řádně uhasit. Ve vzdálenosti 10 cm od plamene svíčky může být teplota až 200 °C, což stačí k zapálení papíru, plastu či textilií.  Hořící svíčku umísťujeme na stabilní nehořlavou podložku. Svíčka musí stát v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů (jako jsou záclony a potahy), nesmí se pokládat do průvanu nebo do polic ve skříňkách. Rizikovým faktorem jsou malé děti a zvířata, které mohou hořící svíčku převrhnout.

Prskavky používáme jen nad nehořlavým povrchem a při použití je držíme stranou od těla. Před uložením do komunálního odpadu prskavky zchladíme, např. namočením do nádoby s vodou nebo zapíchnutím do sněhu.

Elektrické vánoční dekorace

Světelné řetězy a jiné elektrické vánoční dekorace nakupujeme v kamenných obchodech a kontrolujeme, zda byly certifikovány pro český trh. Vždy dodržujeme návod k použití. Důležité jsou informace: do jakého prostředí je výrobek určen, jak dlouho smí být v provozu (svítit) a jaký je jejich maximální příkon. Po vyndání z krabice zkontrolujeme stav elektrických kabelů, zda jsou celistvé, nejsou například polámané, aby nešlo ke zkratu.

Pečení a vaření

Ani plamen plynového sporáku není možné nechat bez dozoru. Zejména při smažení dbáme zvýšené opatrnosti, aby nedošlo ke vznícení potravin na pánvi. Pokud se tak stane, nikdy nehasíme horký olej vodou! Doporučený postup je: vypnout přívod energie, zakrýt pánev poklicí či plechem a oheň bez přístupu vzduchu nechat uhasnout.

Vytápění

Mnoho požárů v domácnostech v zimním období vzniká kvůli neopatrnému zacházení s topidly a zanedbáním péče o komíny. K topení používáme výhradně topivo určené pro dané topidlo a oheň nikdy nezapalujeme pomocí vysoce hořlavých látek, např. benzinu.  V okolí topidla neumísťujeme hořlavé látky, jako je dřevo či papír. Popel ukládáme na bezpečné místo.

Nejvíce požárů komínů způsobují nevyčištěné saze v komíně. Mezi další příčiny patří nevhodná konstrukce komína, zazděný trám v komíně a spáry v komíně. Komíny je nutné pravidelně čistit a nechat zkontrolovat odborníkem.

Zábavní pyrotechnika

Nakupujeme pouze zábavní pyrotechniku uváděnou legálně na český trh, která obsahuje návod výrobce k použití a certifikační značku. Doma zábavní pyrotechniku uložíme na suchém místě, ne v blízkosti krbu či jiného otevřeného ohně, kde by mohlo dojít k její iniciaci. S pyrotechnikou manipulujeme tak, abychom neohrozili život a majetek svůj ani nikoho jiného, nejlépe na volném prostranství minimálně 100 metrů od nejbližšího obydlí.

Co dělat v případě požáru

  1. Pokud dojde k požáru, je nutné zachovat klid. Nejprve zachraňujeme život a zdraví své a svých nejbližších, teprve potom zachraňujeme majetek.
  2. Požár co nejdříve oznámíme hasičům prostřednictvím tísňové linky 150 či 112. 
  3. Jestliže je to možné, snažíme se požár uhasit nebo zabránit jeho dalšímu šíření. Využijeme k tomu hasicí přístroj nebo hydrant na chodbě. Elektrické přístroje je nutné před hašením vypojit z elektřiny. Elektrické přístroje se nikdy nehasí vodou ani pěnovými hasicími přístroji.
  4. Při pohybu v zakouřeném prostoru se držíme při zemi a dýchací cesty si chráníme navlhčenou textilií.
  5. Pokud se v hořícím objektu nachází více osob, varujeme ostatní a snažíme se jim pomoci do bezpečí. 
  6. Každý požár, i uhašený vlastními prostředky, je nutno bezodkladně nahlásit hasičům a do příjezdu vyšetřovatele požárů nic neuklízet. Za neohlášení požáru hrozí občanům pokuta až do výše 25 000 Kč. Bez potvrzení o požáru a jeho příčině pojišťovny pojistné plnění nevyplácí nebo výrazně krátí.
     

https://drive.google.com/file/d/1X0Ea9rofcCvaV-TEqLrZUyckAwRgIr3s/view?usp=sharing

pplk. Mgr. Nicole Studená
tisková mluvčí

MV-generální ředitelství HZS ČR
Tel.: 950 819 944
Mobil: 602 215 142
e-mail: nicole.studena@grh.izscr.cz

vytisknout  e-mailem