HZS Libereckého kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Když se rozezní sirény

V životě mohou nastat různé mimořádné události, které ohrožují životy a zdraví obyvatel a působí velké materiální a finanční škody. Mezi ty nejčastější patří povodně, velké požáry nebo technologické havárie s únikem nebezpečných látek. Abychom byli v případě vzniku mimořádné události včas varováni, je v České republice vytvořen tzv. jednotný systém varování a vyrozumění. 

Ten se sestává z vyrozumívacích center, telekomunikačních sítí a koncových prvků varování. Mezi koncové prvky (sirény) patří tři základní druhy – rotační sirény, elektronické sirény (s hlasovým výstupem) a místní informační systémy neboli obecní rozhlasy. A právě tyto koncové prvky jsou pro občany nejdůležitější, neboť varují svým pronikavým zvukem před nastalým nebezpečím.

Všeobecná výstraha

Pro případ vzniku mimořádné události je v naší republice zaveden jediný varovný signál „Všeobecná výstraha“. Jedná se o kolísavý tón sirény po dobu 140 vteřin. Signál může být vysílán třikrát po sobě v cca 3minutových intervalech. Tam, kde jsou sirény elektronické nebo místní informační systémy, následuje po varovném signálu doprovodné hlášení o hrozícím nebezpečí.

Zkouška sirén

Se zvukem sirény se setkáváme nejčastěji první středu v měsíci, kdy probíhá celostátní zkouška sirén. Ve 12 hodin jsou spuštěny sirény v celé republice, aby byla prověřena jejich funkčnost. Uslyšíte „zkušební tón pro akustickou zkoušku“. Jedná se o nepřerušovaný tón po dobu 140 vteřin. Elektronické sirény a místní informační systémy většinou ohlásí v češtině a angličtině před i po zaznění zkušebního tónu, že bude probíhat nebo právě proběhla zkouška sirén.

Požární poplach

Posledním signálem, který může siréna ohlašovat, je „Požární poplach“. Tímto signálem jsou svoláváni dobrovolní hasiči. Jedná se o přerušovaný tón po dobu 1 minuty (z toho 25 vteřin trvalý tón, 10 vteřin přestávka, 25 vteřin trvalý tón).

Koncové prvky varování spouští ve většině případů Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, lze je však spustit i centrálně z Prahy. Koncové prvky lze spouštět jednotlivě, všechny nebo lze vytvořit určité skupiny sirén dle potřeb varování v jednotlivých oblastech (např. záplavová území, okolí výrobních subjektů zpracovávající nebezpečné látky, zóny havarijního plánování atd.).

Po zaznění varovného signálu bude vždy následovat informace o konkrétním nebezpečí. Tam, kde jsou pouze rotační sirény, mohou být občané verbálně informováni pomocí výstražných rozhlasových zařízení na vozech Policie ČR, Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, městské nebo obecní policie nebo jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí. Dále bude informace uveřejněna v místním rozhlase a regionálními rozhlasovými a televizními stanicemi.

Druhy verbálních informací

Z elektronických sirén nebo z místních informačních systémů lze po jejich doznění slyšet jednu ze sedmi předem nahraných verbálních informací.

  • Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén, právě proběhla zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén,
  • Všeobecná výstraha, všeobecná výstraha, všeobecná výstraha, sledujte vysílání českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů, všeobecná výstraha, všeobecná výstraha, všeobecná výstraha,
  • Nebezpečí zátopové vlny, nebezpečí zátopové vlny, ohrožení zátopovou vlnou, sledujte vysílání českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů, nebezpečí zátopové vlny, nebezpečí zátopové vlny,
  • Chemická havárie, chemická havárie, chemická havárie, ohrožení únikem škodlivin, sledujte vysílání českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů, chemická havárie, chemická havárie, chemická havárie,
  • Radiační havárie, radiační havárie, radiační havárie, ohrožení únikem radioaktivních látek, sledujte vysílání českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů, radiační havárie, radiační havárie, radiační havárie,
  • Konec poplachu, konec poplachu, konec poplachu, sledujte vysílání českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů, konec poplachu, konec poplachu, konec poplachu,
  • Požární poplach, požární poplach, požární poplach, svolání hasičů, svolání hasičů, byl vyhlášen požární poplach, požární poplach.

Další informace naleznete zde.

vytisknout  e-mailem