Školní a výcvikové zařízení HZS ČR  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Kdy ŠVZ vzniklo

 

Školní a výcvikové zařízení Hasičského záchranného sboru České republiky (ŠVZ HZS ČR) bylo zřízeno dne 1.1.2011. ŠVZ je vnitřní organizační jednotka organizační složky státu, Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. Naše činnost je podložena §6, odst. 8 zákona č. 320/2015 Sb. o HZS ČR.
K výše uvedenému datu byla zcela ukončena činnost Odborného učiliště požární ochrany (dále OUPO) v Chomutově a zbývající tři vzdělávací zařízení HZS ČR – OUPO Borovany, Brno a Frýdek-Místek byla sloučena do nově vzniklého zařízení. Od 1.1.2014 byla ukončena činnost střediska v Borovanech. Důvodem byla úsporná opatření a snaha o zefektivnění a sjednocení vzdělávání příslušníků HZS ČR. Z důvodu vytváření podmínek pro realizaci odborné přípravy členů jednotek požární ochrany z řad dobrovolných hasičů a zlepšení „rozložení“ vzdělávacích zařízení v rámci České republiky bylo k 1. 1. 2016 ve Zbirohu zřízeno pracoviště Školního a výcvikového zařízení HZS ČR.

Naše organizační struktura

Organizační struktura Školního a výcvikového zařízení HZS ČR zde.

ŠVZ HZS ČR se skládá ze střediska Brno a pracoviště Zbiroh. V jeho čele stojí od 1. 5. 2018 ředitel plk. Mgr. Martin Oujezský, MBA.

Co přesně děláme

Školní a výcvikové zařízení HZS ČR zajišťuje vzdělávání v oblasti požární ochrany a integrovaného záchranného systému (IZS).

ŠVZ plní zejména tyto následující úkoly:

 • organizuje a provádí kurzy pro získání a prodloužení odborné způsobilosti pro příslušníky HZS ČR, zaměstnance podniků a velitele, strojníky a techniky speciálních služeb ostatních jednotek požární ochrany (JPO);
 • organizuje a provádí specializační kurzy pro HZS ČR, jednotky požární ochrany a složky integrovaného záchranného systému;
 • organizuje a provádí další formy vzdělávání (např. přednášky, odborné semináře, instrukčně metodická zaměstnání, instruktáže a školení) v oblasti požární ochrany, IZS, ochrany obyvatelstva a krizového řízení a zabezpečuje odborné konference pro HZS ČR a základní i ostatní složky IZS;
 • vytváří podmínky pro samostatné i společné výcviky všech složek IZS;
 • garantuje a zabezpečuje mezinárodní výcviky v rámci konceptu bezpečného hašení (obsluha a nasazení vysokotlakého hasicího a řezacího zařízení CCS Cobra s využitím termovize a přetlakové ventilace;
 • podílí se na tvorbě předpisů, učebních osnov, skript, ediční činnosti či vytváření učebních a metodických pomůcek;
 • spolupracuje s resortními a jinými vzdělávacími zařízeními či institucemi, zejména s těmi, která poskytují odborné vzdělání v oboru požární ochrany;
 • podílí se na zabezpečení fyzické přípravy JPO včetně zajištění podmínek pro nácvik disciplín požárního sportu;
 • ekonomicky zabezpečuje výuku a výcvik v rozsahu vyčleněných rozpočtových prostředků a dispozičních oprávnění zálohované jednotky ředitelství;
 • zabezpečuje provoz a údržbu budov, trenažérů, mobilní techniky, věcných prostředků a dalšího zařízení a vybavení.
 • kurzy „na zakázku.“

Zprávy o činnosti ŠVZ

Vize ŠVZ

Hlavním cílem ŠVZ HZS ČR je v souladu s Koncepcí vzdělávání HZS ČR zvyšování kvality vzdělávání a výcviku, pružná reakce na požadavky výkonu služby a zvyšování motivace ke vzdělávání. Výsledkem naší práce musí být proškolený a vycvičený absolvent kurzu, který zná a umí vše potřebné pro výkon své funkce, a to na základě požadavků HZS krajů.

Snahou ŠVZ HZS ČR je co nejvěrohodnější přiblížení praktického výcviku reálným podmínkám a to formou používání vybudovaných trenažérů v našich výcvikových střediscích (ohňový kontejner, ohňový dům, výcvikové sklepy, trenažér na úniky nebezpečných látek, klecové polygony a jiné),  nebo výcvikem ve vhodném terénu přibližujícím skutečnost zásahu (výcvik na klidné vodní hladině i na divoké vodě, kopcovitý terén, lesnatý terén, výcvik lezectví na skalách, výcvik v objektech určených k demolici atd.).

Statistika

Celkově naším vzdělávacím zařízením prochází ročně 10 – 11 000 účastníků různých typů kurzů, výcviků a služebních akcí. Z toho přibližně 4000 posluchačů je zařazeno do kurzů.
Naše výcvikové polygony a trenažéry využije k výcvikům každým rokem kolem 3 000 příslušníků HZS, podnikových a dobrovolných hasičů, kteří zde provádějí zejména výcvik v dýchací technice v zakouřeném prostředí.
Zároveň jsou v jednotlivých střediscích ŠVZ HZS ČR prováděny exkurze, ukázky výcviku hasičů a jejich techniky. V rámci preventivně-výchovné činnosti se zaměřujeme na rozšíření znalostí dětí v oblasti požární ochrany, žáky školských zařízení všech stupňů i děti předškolního věku seznamujeme s náročnou prací hasičů.

Statistika využití ŠVZ HZS ČR dle druhu kurzů a počtu posluchačů (pdf)
 

Naše poslání

ŠVZ HZS ČR má sloužit - a jak si i můžete přečíst na těchto webových stránkách, tak slouží - k získávání vědomostí, znalostí a návyků hasičů.

Jsme moderní školní a výcvikové zařízení. Díky svému materiálnímu a technickým vybavení a především díky personálnímu obsazení odborníky, kteří svou práci vzdělávat a cvičit profesionální hasiče berou jako své poslání, jsme dnes opravdovou službou pro HZS ČR na poli vzdělávání.

Nebojte se nás na cokoli zeptat, jsme tu pro Vás...

vytisknout  e-mailem