HZS Kraje Vysočina  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Kancelář krajského ředitele

Kancelář krajského ředitele zabezpečuje organizaci a koordinaci činnosti krajského ředitelství včetně agend v oblasti organizační, personální práce, vzdělávání, práce a mezd (PaM), sociální, zajišťuje právní činnost, psychologickou agendu, styky s veřejností, poskytování informací, agendu ochrany utajovaných informací a zajišťuje zahraniční spolupráci. Kancelář krajského ředitele zaštiťuje také projekt Dráček Záchranáček, aktivní spolupráci s Nadací policistů a hasičů – vzájemná pomoc v tísni a spolupracuje v činnostech ve vztahu k veřejnosti. V čele kanceláře krajského ředitele stojí ředitelka kanceláře. Kancelář krajského ředitele se člení na oddělení personální a PaM, oddělení právní a organizační a psychologické pracoviště. 

Psychologické pracoviště plní zejména následující úkoly:
  • zabezpečuje posttraumatickou péči příslušníkům HZS ČR,
  • poskytuje psychosociální pomoc obětem mimořádných událostí,
  • připravuje podklady pro personální práci.

vytisknout  e-mailem