HZS Kraje Vysočina  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Kancelář krajského ředitele

Kancelář krajského ředitele zabezpečuje organizaci a koordinaci činnosti krajského ředitelství včetně agend v oblasti organizační, personální práce, vzdělávání, práce a mezd (PaM), sociální, zajišťuje právní činnost, psychologickou agendu, styky s veřejností, poskytování informací, agendu ochrany utajovaných informací a zajišťuje zahraniční spolupráci. Kancelář krajského ředitele zaštiťuje také projekt Dráček Záchranáček, aktivní spolupráci s Nadací policistů a hasičů – vzájemná pomoc v tísni a spolupracuje v činnostech ve vztahu k veřejnosti. V čele kanceláře krajského ředitele stojí ředitelka kanceláře. Kancelář krajského ředitele se člení na oddělení personální a PaM, oddělení právní a organizační a psychologické pracoviště. 

Oddělení personální a PaM plní zejména následující úkoly:

  • zajišťuje personální agendu HZS kraje,
  • zajišťuje vzdělávání a odbornou přípravu zaměstnanců ve spolupráci s odbornými pracovišti HZS kraje,
  • zpracovává mzdovou agendu a agendu sociálního zabezpečení zaměstnanců, shromažďuje, prověřuje a zpracovává podklady pro výpalty náležitostí, dávek a příspěvku za službu,
  • zpracovává návrh organizační struktury a systemizace služebních a pracovních míst HZS kraje,
  • zabezpečuje realizaci platové politiky v souladu se stanovenými závaznými ukazateli a pokyny krajského ředitele, řídí a provádí výkaznictví v této oblasti,
  • v oblasti mzdových prostředků odpovídá za sestavení návrhu rozpočtu, za jeho čerpání, předkládá návrhy na rozpočtová opatření, zpracovává podklady do státního závěrečného účtu,
  • vede kmenovou knihu,
  • organizuje vstupní psychologická vyšetření a vstupní, periodické a výstupní lékařské prohlídky.

vytisknout  e-mailem