HZS Kraje Vysočina  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Kancelář krajského ředitele

Kancelář krajského ředitele zabezpečuje organizaci a koordinaci činnosti krajského ředitelství včetně agend v oblasti organizační, personální práce, vzdělávání, práce a mezd (PaM), sociální, zajišťuje právní činnost, psychologickou agendu, styky s veřejností, poskytování informací, agendu ochrany utajovaných informací a zajišťuje zahraniční spolupráci. Kancelář krajského ředitele zaštiťuje také projekt Dráček Záchranáček, aktivní spolupráci s Nadací policistů a hasičů – vzájemná pomoc v tísni a spolupracuje v činnostech ve vztahu k veřejnosti. V čele kanceláře krajského ředitele stojí ředitelka kanceláře. Kancelář krajského ředitele se člení na oddělení personální a PaM, oddělení právní a organizační a psychologické pracoviště. 

 1. Oddělení právní a organizační
 2. Oddělení personální a PaM
 3. Psychologické pracoviště
Oddělení právní a organizační plní zejména následující úkoly:
 • zabezpečuje právní agendu HZS Kraje Vysočina a poskytuje právní pomoc jednotlivým pracovištím HZS Kraje Vysočina,
 • podílí se na zpracování smluv a zápisů o převodech majetku a ostatních smluv,
 • vede správní a přestupkové řízení v působnosti HZS kraje,
 • odpovídá za organizaci a koordinaci činností spojených s postavením krajského ředitele a realizaci jeho rozhodnutí včetně příslušných administrativních úkonů,
 • zabzpečuje personální a administrativní ochranu utajovaných informací,
 • zajišťuje styk s veřejností, agendu mezinárodních styků a agendu poskytovaných informací,
 • zabezpečuje formlání správnost interních aktů řízení krajského ředitele,
 • kontrolu dodržování spisového řádu, zabezpečuje chod podatelny a spisovny krajského ředitelství, organizuje archivaci a skartaci písemností.

vytisknout  e-mailem