HZS Olomouckého kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Hasiči do bytů v Olomouci nainstalovali téměř tisíc detektorů

Preventivně výchovná činnost u Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje se dlouhodobě zaměřuje na skupinu obyvatelstva se specifickými potřebami (slabozrací, nevidomí, tělesně postižení, osoby s poruchami sluchu, osoby s kombinovaným postižením, senioři apod.). 

Každoročně připravujeme přednášky, cvičení, praktické ukázky z činnosti hasičů a pořádáme pro tyto osoby návštěvy na požárních stanicích.

Úzká spolupráce Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje a města Olomouce v minulých letech vedla ke vzniku projektu s názvem „Bezpečnost osob se specifickými potřebami„ (BOSPi). Z pohledu České republiky toto byl unikátní projekt vzájemné spolupráce profesionálních hasičů a města. Projekt „Bezpečnost osob se specifickými potřebami“ (BOSPi) se zaměřoval na zajištění maximální možné míry bezpečí pro osoby nějakým způsobem znevýhodněné.

Od roku 2015 až do roku 2019 hasiči občanům města se specifickými potřebami v Olomouci nainstalovali zdarma 907 hlásičů kouře a detektorů nebezpečných plynů. Detektory jsou bezúdržbová zařízení špičkové kvality s garancí funkčnosti na deset let. Zařízení autonomní detekce kouře a plynu se instalovali především v bytech a v domech s pečovatelskou službou, které jsou v majetku města a ve kterých je vyšší riziko vzniku požáru a otravy plynem nebo CO. Nákup byl financován z prostředků města, montáž detektorů a seznámení obyvatel bytu s obsluhou těchto zařízení provedli profesionální hasiči z požární stanice Olomouc.

Z finančních prostředků bylo pořízeno i několik preventivně výchovných materiálů. Úplně prvním výstupem projektu BOSPi byla unikátní publikace Příručka pro zrakově postižené – krizové a mimořádné události. V příručce jsou zpracovány rady a doporučení, jak se zachovat při požáru v bytě nebo jak reagovat při vzniku mimořádných událostí. Obsah byl upraven v návaznosti na specifické potřeby slabozrakých a nevidomých. Příručka vyšla v tištěné podobě a perforovaná Braillovým písmem pro zrakově postižené osoby. Následovala ji příručka pro slabozraké a nevidomé žáky základních a středních škol s názvem „Jak se zachovat při mimořádné události“, která byla spolufinancována Olomouckým krajem a je k nahlédnutí na https://www.olkraj.cz/publikace-cl-4212.html. Hasičský záchranný sbor ze svého rozpočtu financoval názorný panel osazený zařízením bezdrátové detekce a signalizace pro osoby se specifickými potřebami, nakoupil hasící spreje a hasící přístroje, zpracoval rollupy, samolepky.

Projekt BOSPi byl ukončen, nicméně profesionální hasiči v následujících letech i nadále budou zajišťovat pravidelnou kontrolu funkčnosti instalovaných detektorů. Jsme opravdu přesvědčeni o tom, že tyto hlásiče přispějí ke zvýšení bezpečnosti a k ochraně zdraví a života obyvatel Olomouce.

por. Klára Beranová, DiS.
HZS Olomouckého kraje
Schweitzerova 91, 779 00  Olomouc
T: 950 770 341
E: klara.beranova@hzsol.cz
www.hzscr.cz/hzs-olomouckeho-kraje

vytisknout  e-mailem