HZS Plzeňského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Jednotný systém varování a vyrozumění, koncové prvky

Stručný popis jednotného systému varování a vyrozumění, popis a charakteristiky koncových prvků varování. 

Význam varování

Provedení včasného varování a vyrozumění obyvatelstva je jedním ze základních předpokladů pro včasné zahájení a úspěšnou realizaci opatření, směřujících k bezprostřední ochraně zdraví a životů obyvatel v případě jejich ohrožení mimořádnou událostí.

Organizace varování

Varování obyvatelstva zajišťují v obcích obecní úřady, v kraji a ve vybraných obcích hasičský záchranný sbor kraje, který k tomu účelu provozuje jednotný systém varování a vyrozumění.

Jednotný systém varování a vyrozumění

rotacka.pngJednotný systém varování a vyrozumění je tvořen koncovými prvky varování a infrastrukturou, která se skládá ze zadávacího terminálu a přenosové soustavy - telekomunikační sítí. Zadávací terminál je počítačové pracoviště, umístěné na krajském operačním středisku hasičského záchranného sboru, z něhož se pomocí radiových signálů ovládají koncové prvky varování napojené k tomuto systému. Přenosová soustava je tvořena samostatnými radiovými vysílači, které jsou rovnoměrně rozmístěné po kraji. Vysílače zajišťují přenos a šíření radiového signálu, kterým se koncové prvky ovládají. Systém umožňuje z centra spouštět v kraji sirény jednotlivě, nebo ovládat skupiny sirén, případně spouštět všechny sirény najednou.
 Koncové prvky varování jsou:
  • rotační sirény
  • elektronické sirény
  • dálkově ovládané obecní rozhlasy

elektronika.png Všechny koncové prvky varování jsou schopny vydávat stanovené akustické signály. Elektronické sirény ihned po odhoukání vlastního akustického signálu podávají obyvatelstvu slovní informaci o charakteru signálu a v případě, že se jedná o varovný signál, je předána primární informace o charakteru ohrožení. Obecní rozhlasy dálkově ovládané se chovají stejně jako elektronické sirény. To znamená, že z amplionů rozhlasu se ozývá akustický signál a následná verbální informace.

Rotační sirény umisťuje hasičský záchranný sbor kraje do obcí s více jak 500 stálými obyvateli, nebo do obcí ohrožených povodněmi, či jiným ohrožením ze stacionárního zdroje.

S dotazem, jaké a kde jsou umístěny jednotlivé koncové prvky varování, se mohou občané obrátit na příslušný městský nebo obecní úřad, který má tyto informace k dispozici.

Seznam schválených koncových prvků varování pro zapojení do jednotného
systému varování a vyrozumění.

vytisknout  e-mailem