HZS Ústeckého kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Jednotky SDH obcí

Jednotky SDH obcí

Zabezpečování požární ochrany na území obce je svěřeno do pravomocí obcí. Připravenost k zásahu je z organizačního, materiálního i finančního hlediska plně v kompetenci obcí (zákon 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů). V souvislosti s existencí jednotky požární ochrany, jejího zařazení do plošného pokrytí k zabezpečování požární ochrany a čerpání prostředků z dotačních a grantových projektů vyžaduje rovněž administrativní správnost všech dokumentů a podkladů.

Základním dokumentem jednotky požární ochrany obce je zřizovací listina  - § 12 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o PO, ve znění pozdějších předpisů (další dokumentace dle tohoto nařízení: stejnopis jmenovacího dekretu velitele jednotky, seznam členů jednotky, dokumentace o odborné způsobilosti členů, doklad o zdravotní způsobilosti členů pro výkon v jednotce). Pokud obec nemá zřizovací listinu, doporučujeme vystavení nové zřizovací listiny.

Při zabezpečování požární ochrany na území obce je možno, kromě zřízení vlastní jednotky PO, sdružovat prostředky a zřídit společnou jednotku PO. Společnou jednotku požární ochrany mohou dvě nebo více obcí zřídit na základě smlouvy o sdružení § 69a zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Zřizování společných jednotek požární ochrany schvaluje Hasičský záchranný sbor kraje.

Rovněž je vhodné upozornit na záměnu pojmů "Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce"  a "Sdružení dobrovolných hasičů". Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce je organizace zřizovaná obcí a je obcí plně zabezpečována. Sdružení dobrovolných hasičů je zpravidla název základní organizace občanského sdružení na úseku PO, např. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, České hasičské jednoty nebo Moravské hasičské jednoty.Této organizaci obec může poskytovat dotaci na činnost a spolupracovat s ní v oblasti PO.

vytisknout  e-mailem