HZS Jihomoravského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Psychologická služba

Psychologická služba HZS vznikla v roce 2003 na základě Koncepce psychologické služby HZS ČR, která byla schválená schválená generálním ředitelem HZS ČR a náměstkem ministra vnitra dne 12. 4. 2002. 

Psychologická služba HZS vznikla v roce 2003 na základě Koncepce psychologické služby HZS ČR, která byla schválená schválená generálním ředitelem HZS ČR a náměstkem ministra vnitra dne 12. 4. 2002.

Kontakty:

Psycholog HZS JmK:

kpt. Mgr. Marek Ženata
tel.: 950 630 158
e-mail: marek.zenata@firebrno.cz
Kancelář: Zubatého 1, Brno, dveře č. 244

Ostatní psychologové HZS ČR

Aktuality

Z činnosti týmu posttraumatické péče

Péče o příslušníky a zaměstnance HZS
Posttraumatická intervenční péče
 • Jedná se o preventivní psychologickou službu příslušníkům HZS ČR, která je nabízena hasičům, kteří se zúčastnili zvlášť náročného zásahu, utrpěli zranění při zásahu, případně způsobili dopravní nehodu, apod.
 • Cílem je redukovat duševní napětí z kritické události a poskytnout péči hasičům tak, aby se z normální stresové reakce nevyvinula posttraumatická stresová porucha.
 • O poskytnutí posttraumatické péče může požádat každý příslušník sám pro sebe nebo služební funkcionář pro své podřízené.
 • Může být poskytována přímo psychologem nebo také vyškoleným členem Týmu posttraumatické pomoci, a nebo obojími.
 • Posttraumatická péče:
  • je nabízená, nikoli vnucovaná
  • vychází z toho, že hovor o tragédii pomáhá (sdělená bolest, poloviční bolest)
  • vychází z toho, že pokud si sdělíme své zážitky, pocity a následky, zjistíme často, že nejsou nenormální, ale že mnozí účastníci události zažívají něco podobného
  • je založena na důvěře - o obsahu intervence se nikdo, ani kolega ani nadřízený či kdokoliv jiný, od psychologa ani od člena týmu nedozví
Služby psychologického poradenství
 • psycholog poskytuje služby psychologického poradenství příslušníkům, zaměstnancům i rodinným příslušníkům.
 • psychologické poradenství je zaměřené na pracovní, osobní, vztahové či jiné problémy dle požadavku klienta.
 • při poskytování poradenských služeb je psycholog vázán etickým kodexem psychologa HZS ČR, což zahrnuje zejména povinnost zachovávat důvěrnost informací, o kterých se dozvěděl při poradenské činnosti.
Odborná příprava příslušníků a zaměstnanců
 • Vedení odborných kurzů zaměřených na zvyšování sociální kompetence řídících i výkonných příslušníků a občanských zaměstnanců HZS Jmk.
 • Odborná příprava příslušníků na směnách zaměřená na zvyšování jejich odolnosti vůči stresu a kompetenci poskytovat první psychologickou pomoc obětem neštěstí.
 • Lektorská činnost pro potřeby Odborného učiliště požární ochrany Brno (v rámci vstupní přípravy příslušníků, kurzů taktického, strategického řízení aj.).
Sociálně psychologická podpora jednotlivých pracovišť HZS kraje
 • výzkum sociálního klimatu pracovišť
 • expertní činnost
 • podpora dobrých pracovních vztahů a řešení konfliktů
Podklady pro personální práci a výkon služby - psychologická vyšetření
Psychologické vyšetření uchazečů do služebního poměru u HZS ČR podle § 15 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.

Psychodiagnostické vyšetření hasičů při výběru do specializovaných funkcí: na funkci hasič strojník dle § 37 vyhlášky č. 247/2001,ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb..

Tyto první dva typy vyšetření probíhají v laboratoři HZS Olomouckého kraje a provádí se dle jednotné metodiky HZS ČR. K vyšetření se žadatel dostaví na základě zaslané pozvánky. Vyšetření trvá obvykle cca 6 hodin. Závěrem vyšetření je stanovisko o osobnostní způsobilosti.

Psychologické vyšetření v rámci výběrového řízení - zjišťování osobnostních předpokladů k výkonu řídící či speciální funkce.

Toto vyšetření provádí psycholog na svém pracovišti v Brně. Vyšetření trvá obvykle cca 4 - 5 hodin. Závěrem je charakteristika osobnosti, se kterou psycholog ústně seznamuje výběrovou komisi.

Dokumenty:
 • žádost o psychologické vyšetření
 • pozvánka k psychologickému vyšetření
 • SIAŘ GŘ HZS a náměstka MV č. 13/2006 ke sjednocení postupu při zjišťování osobnostní způsobilosti, která je předpokladem pro výkon služby v Hasičském záchranném sboru České republiky a při nakládání s osobními údaji
Psychologická a psychosociální pomoc obětem mimořádných událostí
Obětí nemusí být jen zraněný apod., ale také další účastníci neštěstí, kteří si často odnášejí psychické trauma.

Obětem neštěstí a katastrof poskytuje psycholog HZS na vyžádání velitelem zásahu první psychologickou pomoc a krizovou intervenci na základě SIAŘ GŘ HZS a náměstka MV č. 32/2006.pdfSIAŘ GŘ HZS a náměstka MV č. 32/2006.pdf (122,66 KB), kterým se stanovují podmínky pro povolávání psychologa Hasičského záchranného sboru ČR do výkonu služby v operačním řízení.

Událostmi, které vyžadují povolání psychologa, mohou být například události, kde jsou soustředěny osoby s nižší psychickou odolností, mentálně, smyslově či tělesně postižené, komplikované dlouhotrvající zásahy, rozsáhlé povodně, komplikovaná evakuace většího počtu osob aj.

Psychologickou pomoc obětem může poskytovat psycholog, nebo lze využít členy týmu posttraumatické pomoci, nebo některou ze spolupracujících složek IZS, což je zejména PANEL nestátních neziskových organizací (Česká katolická charita, ADRA, Český červený kříž), psychosociální intervenční týmy a jiné).
Koordinace týmu posttraumatické péče
Týmem posttraumatické péče („TPP") je skupina odborně připravených příslušníků HZS, která poskytuje kolegiální psychickou pomoc a první psychologickou pomoc obětem na místě neštěstí.

Členové týmu posttraumatické péče jsou na poskytování pomoci odborně připraveni úvodním výcvikem v rozsahu 40 hodin a dalším vzdělávání v rozsahu nejméně 16 hodin ročně.

Nabídka pomoci hasičům po traumatizujících zásazích prostřednictvím týmu posttraumatické péče vychází ze zkušenosti, že psychologická pomoc je často lépe přijímána od kolegů, neboť k nim mají postižení blíže a nemají zábrany a obavy svěřit se se svým problémem. Členové týmu jsou při poskytování kolegiální psychické pomoci vázáni mlčenlivostí o informacích, které se od kolgů dozvěděli.

Členy týmu posttraumatické péče lze také využít při poskytování první psychologické pomoci obětem na místě neštěstí. Je to vhodné zejména u neštěstí menšího rozsahu, kde je třeba poskytovat péči rychle a bezprostředně - členové týmu jsou obvykle hasiči zařazeni ve směnách a jsou tedy často přímo na místě zásahu, případně je možné je okamžitě povolat. Po zásazích, kde byli využiti členové týmu probíhá supervize jejich činnosti psychologem HZS Jmk.

Dokumenty:SIAŘe GŘ HZS a náměstka MV č. 32/2006.pdfSIAŘ GŘ HZS a náměstka MV č. 32/2006.pdf (177,78 KB), kterým se zřizuje systém poskytování posttraumatické péče příslušníkům a občanským zaměstnancům HZS ČR, kteří prožili traumatizující událost v souvislosti s plněním služebních úkolů nebo pracovních úkolů a stnoví se postup při posttraumatické péči o oběti mimořádné události
Seznam členů týmu posttraumatické péče:
Jméno a příjmení
 
Odbor
 
Stanice
 
Směna
 
kpt. Mgr. Marek Ženata - koordinátor
 
KŘ HZS Jmk
 

 
denní
 
prap. Bedřich Bačovský
 
ÚO Brno
 
CPS Lidická
 
C
 
prap. Karel Mazal
 
ÚO Brno
 
CPS Lidická
 
A
 
pprap. Zdeněk Alexa
 
ÚO Brno
 
CPS Lidická
 
C
 
prap. Aleš Kupský
 
ÚO Brno
 
CPS Lidická
 
A
 
prap. Miroslav Medek
 
ÚO Brno
 
PS Tišnov
 
B
 
prap. Karel Beran
 
ÚO Brno
 
PS BVV
 
C
 
prap. Petr Mrkůs
 
ÚO Hodonín
 
PS Kyjov
 
C
 
Nprap. Luděk Nedvídek
 
ÚO Hodonín
 
CPS Hodonín
 
B
 
prap. Jaromír Hladký
 
ÚO Brno
 
PS Ivančice
 
C
 
nstržm. Pavel Ruml
 
ÚO Blansko
 
ÚO Blansko
 
denní
 
prap. Bronislav Hanzl
 
ÚO Vyškov
 
PS Bučovice
 
B
 
nprap. Jaroslav Štockmann
 
ÚO Břeclav
 
PS Mikulov
 
C
 
nprap. Karel Jatel
 
ÚO Břeclav
 
PS Hustopeče
 
B
 vytisknout  e-mailem