HZS Plzeňského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Dotace obcím na reprodukci požární techniky

Základní podmínkou pro získání dotace je skutečnost, že obec dosud neobdržela dotaci v rámci reprodukce požární techniky na pořízení cisternové automobilové stříkačky (dále jen „CAS“) a nevlastní CAS, která byla vyrobena v roce 2000 a později. Mechanismus pro přiznání této dotace se řídí „Zásadami pro poskytování účelových dotací vybraným obcím“ pod č.j. MV-31035-1/PO-IZS-2011 ze dne 16.března 2011.
 
Na rok 2016 byly vyhlášeny typy požární techniky uvedené v příloze č.4 a stanovena maximální výše dotace obcím za daných podmínek, která činní:
  •  2,5 mil. Kč na pořízení nové CAS
  • 1,5 mil. Kč  na technické zhodnocení rekonstrukcí CAS 32 -T 815. - na provedení speciální redukované pro šest osob
  • 1 mil. Kč na technické zhodnocení rekonstrukcí CAS 32 - T 815. - v souladu technicko-přejímacími podmínkami, podle kterých CAS byla zařazena k JPO
V případě nejasností ve vyplňování formulářů se obce mohou obrátit na náměstka KŘ HZS Pk pro ekonomiku plk. Ing. Vladimíra Lejska  (tel. 950 330 280).

Termín pro podání žádosti o dotaci je do 20. 4. 2015 prostřednictvím územního odboru HZS Pk.
 
Veškeré informace, týkající se účelové investiční dotace včetně požadovaných příloh, jsou uvedeny na internetových stránkách GŘ HZS ČR www.hzscr.cz

Přílohy:

č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace
č. 2 - Formulář specifikace nestavební movité akce
č. 3 -
Formulář kriteria pro vyhodnocení žádosti 
č. 4 - Vyhlášení typů techniky na rok 2016
č. 5 -
Zásady pro poskytování účelových dotací vybraným obcím

 

vytisknout  e-mailem