HZS Libereckého kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Jazyková příprava příslušníků HZS LK v Jindřichovicích pod Smrkem

V týdnu od 21. do 25. října 2019 proběhla týdenní intenzivní jazyková příprava polského jazyka pro zasahující hasiče. 

Místem konání odborné přípravy byl penzion U Můrinek v Jidřichovicích pod Smrkem. Výuka v rozsahu 40 hodin za týden byla rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část byla věnována osvojení základní slovní zásoby a procvičení psaného textu i poslechu. Praktická část byla zaměřena na využití komunikačních dovedností s polsky mluvícími občany,  jak při zásazích, tak na tísňové lince.
Hlavními tématy kurzu byly: správní členění Polska, složky IZS v cizím jazyce, komunikační dovednosti u zásahu, dopravní nehody, únik nebezpečných látek, požár, technické pomoci, předání místa zásahu, části těla, číslovky, první pomoc.
Celá odborná příprava byla vedena zkušenou lektorkou polštiny, která předávala kurzistům po celý týden zajímavou a zábavnou formou důležité vědomosti.

Jazyková příprava polského jazyka vychází z příhraničního projektu „Posílení bezpečnosti společného příhraničí v oblasti Jelenohorské kotliny, Jizerských hor a Krkonoš, číslo: CZ.11.1.23/0.0/0.0/16_023/0000905“. Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje je vedoucím partnerem tohoto projektu. Dalšími partnery projektu jsou z polské strany Jelenohorský okres a město Jelenia Gora.
Tento projekt byl podpořený z Evropského fondu pro regionální rozvoj  v rámci programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Česká republika ‑ Polsko 2014 ‑ 2020.
Cílem projektu je zvýšení připravenosti a vzájemné součinnosti při provádění záchranných a likvidačních prací při řešení mimořádných událostí a krizových stavů vzniklých extrémními klimatickými jevy v důsledku změn klimatu a při likvidaci následků událostí vzniklých v příčinné souvislosti s uvedenými událostmi a jevy.

vytisknout  e-mailem