HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Jarní varování před pálením trávy a větví - už i s vážným zraněním seniora

V letošním roce přichází jaro obzvláště brzy. S tímto teplým počasím se opět začínají objevovat případy vážných úrazů v souvislosti s pálením větví, vypalováním travních porostů a podobně. Rizikovými skupinami jsou především senioři a děti. Pokud se lidem nic nestane, může nekontrolovatelně hořící tráva způsobit i statisícové škody na majetku. Přitom plošné vypalování je striktně zakázáno.
 
Za všechny alespoň jeden „čerstvý“ případ z tohoto týdne: V Dolní Lomné (okres Frýdek-Místek) pálil dvaasedmdesátiletý senior větve a manipuloval s kanystrem benzínu, přitom zakopl a upadl. Následky jsou hrozivé, byl popálen na hlavě, obličeji, hrudníku i končetinách. Přivolaný lékař jej pro velký rozsah popálenin uvedl do umělého spánku a vrtulníkem byl převezen na oddělení specializované péče, kde bojuje o život. Naděje na přežití je velmi malá…
 
Zahrádkářské práce mají být relaxací a ne ohrožením života, proto chceme opět jako každé jaro upozornit širokou veřejnost na zásady bezpečné práce s otevřeným ohněm na zahradách i v přírodě.
 
Je zásadní rozdíl mezi pálením odpadu ze zahrady nebo lesa na ohništích a plošným vypalováním suchých porostů, které je podle zákona o požární ochraně striktně zakázáno a při porušení zákazu umožňuje tento zákon uložení peněžité sankce - pokuty, občanům až do výše 25 tisíc korun. 
 
Pálení listí, klestí a shrabané trávy na „jedné hromadě“ není zákonem výslovně zakázáno. Ovšem i na pálení listí na zahradě platí určitá pravidla a omezení, které stanovuje zákon.
 
Pro podnikající fyzické a právnické osoby platí, že musí plánované pálení rostlinných zbytků ohlásit příslušnému operačnímu středisku HZS (hasičského záchranného sboru) v kraji. Při ohlašování musí uvést datum a místo pálení, zodpovědnou osobu, přibližnou dobu pálení a kontakt. Povinnost ohlášení pálení pro řadové občany není zákonem stanovena, při pálení většího množství zbytků se však doporučuje (mj. zabrání zbytečnému výjezdu jednotek hasičů při zpozorování „požáru“ kolemjdoucími či sousedy). Oheň se nesmí zakládat na místech se vzrostlým porostem, loukách a strništích a ve vzdálenosti 50 metrů od lesa. Jednotlivé obce mohou vyhláškou upravit podmínky pro nakládání s tímto odpadem.
 
 
Při pálení rostlinných materiálů (zvláště listí) na zahradě nám energie, která je v nich obsažena, k ničemu neposlouží, jen ohřeje vzduch a oheň zadýmí okolí a přivodí zbytečné nepříjemnosti u sousedů, třeba u schnoucího prádla. Rostlinné materiály je nejlepší využít do kompostu, díky němuž získáme kvalitní hnojivo do záhonů. A větve lze štěpkovat.
 
Pokud se i přesto rozhodnete odpady na záhradě spalovat, dodržujte alespoň tato bezpečnostní opatření:
 
  • Pálení musí kontrolovat osoba, která dovršila věku 18 let.
  • Místo pálení se nesmí nechat bez dozoru.
  • Ohniště musí být založeno na nehořlavém, např. hliněném podkladu, a musí být obloženo kameny nebo odkopáno k zabránění rozšíření ohně.
  • Vždy musí být k dispozici prostředky, kterými oheň uhasíte - kbelík s vodou, lopata a písek, zahradní hadice...
  • Oheň se nesmí rozdělávat za pomoci hořlavých kapalin (např. benzín).
  • Pálení se nesmí provádět při nepříznivých povětrnostních podmínkách, jako je inverze nebo silný vítr.
  • Je nutné dodržovat bezpečnou vzdálenost ohniště od zástavby a hořlavých předmětů tj. domů, plotů, aut, apod.
  • V případě, že se oheň vymkne kontrole a nelze jej uhasit vlastními silami, je osoba, která pálí suchý zahradní odpad, povinna okamžitě ohlásit požár na číslo tísňového volání 112 nebo 150.
 
A na závěr ještě jedno upozornění. Na otevřených ohništích, zahradních krbech nebo otevřených grilovacích zařízeních lze podle zákona pálit pouze dřevo, dřevěné uhlí a suché rostlinné materiály. Je zakázáno pálit obaly od plastů, igelit, barevné časopisy a noviny, chemicky ošetřené dřevo (okenní rámy, dřevotříska, dřevo ošetřené laky nebo barvou), vlhké zahradní odpady, plasty, gumu, chemické přípravky (o pálení vyjetých olejů nemluvě) apod. a další materiály, u jejichž spalování vzniká velké množství pro člověka škodlivých emisí. Většina z nich zůstává ve vzduchu ve výšce 10 metrů a poté klesá zpátky na zem.
 
Petr Kůdela + odbor prevence HZS MSK

vytisknout  e-mailem