HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Riziko úmrtí při požáru

V roce 2011 byl zaznamenán nárůst počtu požárů oproti roku předchozímu. Celkový počet těchto událostí na území Moravskoslezského kraje činil 2 392, což představuje 15-ti procentní nárůst (2010 – 2 089 požárů). Celková přímá škoda činila 172.525.000,- Kč, což je o 20,5 mil. Kč více než ve srovnatelném období předchozího roku. Co je však nejzávažnější, došlo také k podstatnému nárůstu počtu lidských obětí u požárů. V roce 2011 je na území Moravskoslezského kraje u devatenácti požárů evidováno 22 lidských obětí! 

  1. Požáry, u kterých došlo k usmrcení osob
  2. Jak předcházet požárům

To znamená, že v loňském roce zemřela průměrně jedna osoba při každém 109. požáru. Ze statistických údajů je zřejmý nárůst usmrcených osob při požárech v podzimních a zimních měsících, kdy je častěji užíván otevřený oheň ke svícení a vytápění zejména osobami bez přístřeší – bezdomovci příp. osobami socialně slabšími (v bytech s odpojeným přívodem el. proudu a plynu).

Usmrcené osoby dle ÚOUsmrcené osoby podle měsíců

Největší podíl počtu obětí u požárů je spojen s neopatrností a nedbalostí při manipulaci s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení (13 usmrcených osob). U 17-ti obětí požáru bylo zjištěno, že v době požáru se nacházeli pod vlivem alkoholu, což představuje 77 % všech usmrcených osob u požárů!
Významný podíl na obětech požárů nesou bezdomovci (8 usmrcených osob) a lidé sociálně slabší (3 usmrcené osoby).

2 zpp_umrti_pricina.jpg


Ing. Petr Holub (vyšetřovatel požárů ÚO Nový Jičín) - 30.05.2012

vytisknout  e-mailem