Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Jak snížit dopady chemických útoků – spolupráce na mezinárodní úrovni

5. 11. 2019 - Ve dnech 29. - 30. 10. 2019 proběhlo v Bělorusku první z celkem tří cvičení v rámci projektu pro posílení národních a mezinárodních kapacit, civilní ochrany a spolupráce při snižování dopadů chemických útoků „EU-CHEM-REACT 2“. EU-CHEM-REACT 2 je program financovaný Evropskou Unií, konkrétně Generálním ředitelstvím pro humanitární pomoc a civilní ochranu, a je pokračováním stejně úspěšného projektu z let 2017 – 2018. 

EU CHEM-REACT 2 je tvořen mezinárodním konsorciem partnerských států z Běloruska, České republiky, Lotyšska, Litvy, Moldavska, Ukrajiny, Organizací pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a je koordinováno Mezinárodním centrem pro chemickou bezpečnost.

Hlavním cílem tohoto projektu je zvýšení úrovně prevence, přípravy a reakce na mimořádné události chemického charakteru národními i regionálními autoritami v Bělorusku, Moldavsku a Ukrajině prostřednictvím modelových cvičení.

Celý projekt má celkem tři části. První část, štábní cvičení, se konalo na Univerzitě Civilní ochrany Ministerstva mimořádných událostí v Minsku. Byly zde zastoupeny všechny místní, regionální a národní subjekty zapojené do záchranných operací v případě chemických, biologických, radiačních a jaderných událostí na intervenční, taktické i strategické úrovni. Scénář cvičení simuloval únik toxických chemikálií a ekologickou katastrofu v  důsledku teroristického útoku.

Účastníci cvičení byli rozděleni do jednotlivých týmů, které simulovaly činnosti jak nasazených zahraničních modulů, tak národních autorit. Další účastníci představovali zástupce koordinačního týmu Evropské unie, Úřadu pro koordinaci humanitárních záležitostí Spojených národů a Organizace pro zákaz chemických zbraní. Cvičením byly prověřeny především správné postupy jednotlivých orgánů při řešení chemických útoků, se zvláštním zřetelem na vyžadování pomoci ze zahraničí a aktivaci Mechanismu civilní ochrany Evropské unie.

Cvičení na velitelské úrovni proběhne v Moldavském Kišiněvě v únoru 2020. Bude navrženo a implementováno tak, aby simulovalo reakci, a nasazení během skutečné operace se zaměřím na rozhodovací proces mezi národními a mezinárodními partnery, včetně vlád a  mezinárodních organizací.

Následovat bude nasazení týmů ve Lvově na Ukrajině v září příštího roku. Polní cvičení je hlavní událostí projektu a  zapojí se do něj velké množství záchranných složek, agentur a dalších organizací z různých zemí, včetně České republiky, Lotyšska, Moldavska, dobrovolných hasičských sborů ze zúčastněných zemí. Celé cvičení bude probíhat po dobu 36 hodin.

O významu a velikosti tohoto projektu svědčí i fakt, že se ho zúčastnili vrcholní představitelé zastoupených zemí včetně Běloruského ministra pro mimořádné situace Vladimira Vashchenka, dále ředitele německé THW Albrechta Broemma a Josého Almodovara – zástupce Generálního ředitelství pro humanitární pomoc a civilní ochranu  - odboru školení a  cvičení Evropské komise pro civilní ochranu a humanitární pomoc.

První běloruské cvičení bylo zakončeno předvedením zásahové techniky a několika simulovanými zásahy ve výcvikovém areálu Univerzity civilní ochrany Ministerstva mimořádných událostí v Borisově.

Za Českou republiku se cvičení zúčastnili pplk. Mgr. Michal Žůrek z generálního ředitelství HZS ČR a ppor. Mgr. Petr Vodička a pprap. Bc. Jiří Kubeš z HZS hl. m. Prahy.
 

Kontakt:

pplk. Mgr. Michal Žůrek
Odbor operačního řízení
odd. statistiky a humanitární pomoci
MV - generální ředitelství HZS ČR
tel: 950 819 722
mobil: + 420 773 770 964
email: michal.zurek@grh.izscr.cz

Uložit vše jako ZIP soubor

vytisknout  e-mailem