HZS Pardubického kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Jak se chovat, když zazní siréna

V České republice je jeden varovný signál. Kolísavý tón sirény po dobu 140 vteřin. Signál může být vysílán třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech a může být doprovázen verbální zprávou. Vyhlašuje se při bezprostředním ohrožení mimořádnou událostí nebo při jejím nenadálém vzniku.

Kromě varovného signálu „Všeobecná výstraha“ existuje v České republice ještě signál „Požární poplach.“ Tento signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty (25 vteřin trvalý tón, 10 vteřin přestávka , 25 vteřin trvalý tón). Vyhlašuje se za účelem svolání jednotek požární ochrany.

Když zazní siréna :

Uvedené pokyny platí jen tehdy, pokud zjevně nejde o povodně.

 • Okamžitě se ukryjte. Vyhledejte ukrytí v nejbližší budově. Tou může být výrobní závod, úřad, kancelář, obchod, veřejná budova i soukromý dům. Jestliže cestujete automobilem a uslyšíte varovný signál, zaparkujte automobil a vyhledejte úkryt v nejbližší budově.
 • Zavřete dveře a okna. Když jste v budově, zavřete dveře a okna. Siréna může s velkou pravděpodobností signalizovat únik toxických látek, plynů, radiačních zplodin a jedů. Uzavřením prostoru snížíte pravděpodobnost vlastního zamoření.
 • Zapněte rádio nebo televizi Informace o tom, co se stalo, proč byla spuštěna siréna a varováno obyvatelstvo a co dělat dále, uslyšíte v mimořádných zpravodajských hromadných informačních prostředků. V případě výpadku elektrického proudu využijte přenosný radiopřijímač na baterie. Tyto informace jsou sdělovány i obecním rozhlasem, popř. elektronickými sirénami.

Co dělat, když bude nařízena evakuace
Budou-li občané vyzváni k evakuaci z ohroženého prostoru, je třeba si připravit evakuační zavazadlo, do kterého patří trvanlivé potraviny, pitná voda, předměty denní potřeby, miska, příbor, doklady, peníze, pojistné smlouvy, cennosti, rádio s bateriemi, toaletní potřeby, léky, svítilna, náhradní oděv, pláštěnka, přikrývka, kapesní nůž, zápalky. Dětem dáme do kapsy lísteček se jménem a adresou. Kočky a psy bereme s sebou. Ostatní zvířata zásobíme potravou a vodou. Před opuštěním bytu je třeba uhasit otevřený oheň v topidlech, vypnout elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček), uzavřít přívody vody a plynu, vzít si evakuační zavazadlo, uzamknout byt a na dveře dát oznámení, že jste byt opustili a dostavit se na určené místo k evakuaci.

Evakuační zavazadlo

Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ opuštění bytu v důsledku vzniku mimořádné události nebo nařízené evakuace. Jako evakuační zavazadlo poslouží např. batoh, cestovní taška nebo kufr. Zavazadlo označte svým jménem a adresou.

Zavazadlo obsahuje:
Základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a hlavně pitnou vodu.

 •  Předměty denní potřeby, jídelní misku a příbor.
 •  Osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti.
 •  Přenosné rádio s rezervními bateriemi
 •  Toaletní a hygienické potřeby.
 •  Léky, svítilnu.
 •  Náhradní prádlo, oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku
 •  Kapesní nůž, zápalky, šití a další drobnosti.

Zásady chování při mimořádných událostech

Havárie v chemickém závodě, ve skladu chemikálií nebo při dopravní havárii s únikem nebezpečných látek:

Hlavní činností obyvatelstva je ochrana před účinky chemických látek vhodnými ochrannými prostředky, ukrytí nebo evakuace.

Nezbytná doporučení:

 •  Co nejdříve se ukryjte v uzavřené místnosti.
 •  Uzavřete a utěsněte okna a dveře a další otvory.
 •  Vypněte ventilaci.
 •  Sledujte zprávy v hromadných informačních prostředcích.
 •  Připravte si prostředky improvizované ochrany.
 •  Připravte si evakuační zavazadlo.
 •  Budovu opusťte jen na pokyn.

 

Havárie v jaderném energetickém zařízení nebo jiná havárie s únikem radioaktivních látek do životního prostředí:

Hlavní činností obyvatelstva je ochrana před účinky radioaktivních látek vhodnými, předem připravenými, či improvizovanými prostředky s ochrannými vlastnostmi, ukrytí nebo evakuace.

Nezbytná doporučení:

 •  Co nejdříve se ukryjte v uzavřené místnosti (nejlépe ve sklepních prostorách), pokud možno na straně odvrácené od jaderného zařízení.
 •  Uzavřete a utěsněte dveře.
 •  Vypněte ventilaci a utěsněte další otvory.
 •  Sledujte zprávy v hromadných informačních prostředcích.
 •  Připravte si prostředky improvizované ochrany dýchacích cest a povrchu těla. 
 •  Připravte si evakuační zavazadlo.
 •  Jodové přípravky (tablety) a prostředky individuální ochrany odeberte a použijte až na základě veřejné výzvy.
 •  Budovu opusťte jen na pokyn.

Ochrana před povodněmi

 Před povodní:

 •  Vytipujte si bezpečné místo, které nebude zaplaveno vodou. 
 •  Připravte si pytle s pískem na utěsnění nízko položených dveří a oken.
 •  Připravte si potraviny a pitnou vodu na 2-3 dny.
 •  Vlastníte-li osobní automobil, připravte jej k použití.
 •  Připravte evakuaci zvířat. Upevněte věci, které by mohla odnést voda.
 •  Připravte si evakuační zavazadlo.

Při povodni:

 •  Opusťte ohrožený prostor.
 •  V případě evakuace dodržujte zásady pro opuštění bytu (domu).
 •  Je-li nedostatek času, okamžitě se přesuňte na vytipované místo, které nebude zaplaveno vodou.

Po povodni:

 •  Nechte si zkontrolovat stav obydlí (statická narušenost, obyvatelnost), rozvody energií (plyn, elektrická energie, apod.), stav kanalizace a rozvodů vody.
 •  Zlikvidujte uhynulé zvířectvo, potravin a polní plodiny, které byly zasaženy vodou, podle pokynů hygienika. 
 •  Informujte se o místech humanitární pomoci.
 •  Kontaktujte příslušné pojišťovny ohledně náhrady škod.

Biologické zbraně

Biologické zbraně mohou být použity ve formě aerosolu (bakterie, viry, toxiny) do ovzduší nebo uzavřených prostor nebo vypouštěním hmyzu (vši, blechy, mouchy, klíšťata) nebo infikováním vody, potravin, vzduchu, předmětů. Smysly člověka je biologické zamoření nezjistitelné. Výskyt se zjišťuje speciálními přístroji a odběrem vzorků.

Jak se chránit před proniknutím nebo zanesením nákazy do organismu:

 • Nepoužívat vodu z neznámých a nezjištěných zdrojů.
 • Umět si připravit vodu pomocí chemických desinfekčních prostředků nebo převařením.
 • Nejíst pevnými obaly nechráněné nebo neprověřené potraviny.
 • Udržovat čistotu těla i za nepříznivých podmínek.
 • Zbytečně se nedotýkat a neprohlížet podezřelé předměty.
 • Při známkách onemocnění ihned vyhledat zdravotnickou pomoc.

 Dodržujte pokyny zdravotníků a pracovníků hygienické služby

Chemické zbraně

Chemické zbraně, tj. zbraně způsobující ztráty na živé síle toxickými nebo jinak fyziologicky aktivními sloučeninami, patří vzhledem ke své vysoké bojové účinnosti a rozsáhlými prostorovým účinkům mezi hlavní druhy zbraní hromadného ničení. Mohou být použity ve formě aerosolu, v kapalném a plynném skupenství. Působí na organismus mnohostranně. Vyvolávají poškození centrálního nervového systému, dýchacích orgánů, zažívacího traktu nebo narušují metabolismus, jiné zpuchýřující účinek.

Jak se chránit před účinky chemických zbraní:

 • Urychleně použijte ochranný prostředek tj. dětský vak, dětskou kazajku, ochrannou masku s filtrem nebo použijte prostředky improvizované ochrany dýchacích cest a povrchu těla.
 • Všechny ochranné prostředky dokonale utěsněte.
 • Vyhledejte ukrytí v nejbližší budově.

   

Při zasažení organismu chemickými zbraněmi platí všeobecná zásada přerušit co nejdříve styk otravných látek s organismem.

Terorismus

1. Anonymní oznámení (uložení bomby, třaskaviny; použití nebezpečné látky apod.)

 •  Nedotýkejte se podezřelého předmětu. 
 •  Otevřete dveře a okna.
 •  Zatáhněte záclony, závěsy nebo žaluzie.
 •  Opusťte budovu a následujte ostatní evakuované do předem vyhrazených prostor.
 •  Vezměte s sebou všechny osobní věci (osobní doklady apod.)
 •  Dodržujte pokyny a instrukce bezpečnostních složek řídících akcí.
 •  V případě nálezu podezřelého předmětu např. obálky, balíčku, oznamte tuto skutečnost na Policii ČR nebo Hasičský záchranný sbor ČR.

 2. Teroristická akce (za použití střelných zbraní)

 •  Pokud jste mimo budovu, okamžitě opusťte ohrožené místo.
 •  Pokud jste v budově, nezdržujte se v blízkosti oken.
 •  Ukryjte se za vhodným kusem nábytku.
 •  Striktně dodržujte instrukce vydávané bezpečnostními složkami.
 •  Vyvarujte se použití pevných telefonních linek.
 •  Zachovejte klid a rozvahu.

vytisknout  e-mailem