Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Jak řešit odlišný způsob splnění technických podmínek stanovený ČSN 73 0802

Cílem tohoto dokumentu je upřesnit a dále rozvinout prezentované zásady odlišného postupu, definovat nebo upřesnit některé z používaných termínů a vymezit některé z kritérií přijatelnosti využitelné při zpracování kvalitativní analýzy.

Dokument rozvíjí požadavek stanovený čl. 5.1.3 ČSN 73 0802, kdy u stavebních objektů, kde je soustředěn velký počet osob nebo u objektů, které charakterem provozu či prováděnou stavební změnou vyžadují podrobnější, popř. odchylné řešení oproti této normě, se doporučuje použít odlišný postup od postupu, který stanoví česká technická norma nebo jiný dokument upravující podmínky požární ochrany1 (metoda požárního inženýrství).

vytisknout  e-mailem