HZS Kraje Vysočina  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Jak prožít čarodějnice bez úhony aneb praktické rady od hasičů

Již v úterý večer vzplanou po celé Vysočině na ochranu před zlými silami větší či menší ohně, pálením čarodějnic přivítáme jaro. Aby filipojakubská noc proběhla v poklidném duchu a z ohně se ve finále nestal „zlý pán“, přinášíme vám několik rad a doporučení, jak se bezpečně v tuto magickou noc chovat.  

Jak vybrat a zabezpečit ohniště
 
Základem pro úspěch celé akce je vhodný výběr místa, kde bude  ohniště. Toto místo by mělo být bezpečně izolováno od hořlavých materiálů a ohraničeno pruhem širokým nejméně jeden metr.
 
„Pamatujte na to, že od kraje lesních porostů musí být vzdálenost minimálně 50 m, od stohu je nutné dodržet odstup 100 m. Úplně zakázáno je potom rozdělávat oheň ve vysoké trávě a na strništi“, upozorňuje krajský vyšetřovatel příčin vzniku požárů kpt. Ing. Jiří Zelenka.
 
Dostatečná by měla být i vzdálenost od budov, protože právě jiskry odletující z vysoké vatry mohou snadno zapálit střechu.
 
„Oheň zakládejte  jen takový, který jste schopni zvládnout. Pamatujte, že stačí slabý poryv větru a rázem je z malého ohýnku oheň velký, který se snadno vymkne kontrole. Důležité je také sledovat aktuální povětrnostní situaci. Při velkém větru raději nerozdělávejte oheň vůbec“, dodává Jiří Zelenka.
 
Nepodceňujte hasební látky, vždy jich mějte v zásobě dostatek pro případný prvotní zásah. Důležité také je, aby příjezdové cesty k místu zůstaly volné pro případný zásah hasičů.
 
Proč ohlásit pálení hasičům
 
Zákonná povinnost ohlásit pálení hasičům se vztahuje pouze na právnické a podnikající fyzické osoby. Právě těm za neohlášení pálení hrozí pokuta až do výše 500 tisíc korun. 
 
„Občany o ohlášení pálení vždy prosíme. Ohlášením pálení předejdete zbytečným výjezdům hasičů k domnělým požárům. Ohlásit pálení je velmi jednoduché, stačí vyplnit formulář, který naleznete na našich webových stránkách www.hzscr.cz/vysocina. Formulář sám navádí, která políčka je nutné vyplnit. Po odeslání formuláře se zadané informace zobrazí v počítači operačního důstojníka“, říká koordinátor Krajského operačního a informačního středisko kpt. Ing. Martin Totek.
 
Nemáte-li přístup k internetu, pak lze pálení ohlásit i telefonicky na telefonním čísle 950 270 102-106.
 
 
Co by nemělo být na ohništi a čím oheň bezpečně podpálit
 
Stále se setkáváme s tím, že na ohniště lidé dávají i věci, které tam rozhodně nepatří – například pneumatiky, plasty, nádoby s chemikáliemi atd.
 
Pálení pneumatik nebo jiných materiálů obsahujících chemické látky je v otevřených ohništích pod hrozbou vysokých pokut zakázáno zákonem“, upozorňuje Jiří Zelenka.
 
K samotnému podpálení ohně je vhodné použít například pevný podpalovač PePo. Rozhodně se nesnažte ohni pomoci vysoce hořlavými látkami jako například benzínem, olejem či naftou. Můžete si přivodit vážné popáleniny.
 
 
Co dělat, když vzplane oděv
 
Velmi oblíbený je rituál přeskakování ohně. Tato vysoce nebezpečná činnost má řadu úskalí a snadno se vám může stát, že vám vzplane oděv.
 
„Dojde-li k tomu, že na vás začne hořet oděv a nemáte-li po ruce dostatečné množství vody k uhašení, pak si okamžitě lehněte a kutálejte se. Rozhodně se nesnažte běžet! Podpoříte tím jenom hoření. Lehněte si na zem, kutálejte se a pokud vám nehoří rukávy oděvu, pak si chraňte obličej dlaněmi“, dodává Jiří Zelenka.
 
K uhašení je vhodné použít také deku nebo jinou textilii. Pamatujte však, že se nesmí jednat o textilii z umělých vláken.
 
 
 
 
Každoročně hasiči v Kraji Vysočina zasahují u přibližně pěti požárů spojených s pálením čarodějnic. Přibližně stejný je i počet zbytečných výjezdů k domnělým požárům. Za posledních pět let však v našem kraji naštěstí neevidujeme žádný požár, při kterém by někdo zemřel nebo utrpěl závažná poranění.
 
Opatrnosti však není nikdy nazbyt. Nepodceňujte tedy možná rizika a snažte se vzniku požáru předcházet. Pamatujte, že tuto povinnost vám ukládá i zákon o požární ochraně, podle kterého je každý občan povinen učinit odpovídající opatření, kterými zamezí vzniku a šíření požáru. Jinak řečeno, musí si vždy počínat bezpečně“, uzavřel Jiří Zelenka.
 
 
 
 
 

vytisknout  e-mailem